"5 ห้าม 5 ให้" คุม "ทักษิณ" ช่วงพักโทษ ดื่มไวน์เล็กน้อยทำได้

"5 ห้าม 5 ให้" คุม "ทักษิณ ชินวัตร" ช่วงพักโทษ ห้ามดื่มสุราจนมีอาการมึนเมาจนก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ดื่มไวน์เล็กน้อยทำได้

หลังจากที่ "กรมคุมประพฤติ" ได้เข้าพบ "ทักษิณ" บ้านจันทร์ส่องหล้าเรียบร้อยแล้ว พร้อมแจงขั้นตอนพักโทษ - นัดรายงานตัวเดือน มี.ค. พร้อมผ่าขั้นตอนละเอียดยิบ "ทักษิณ ชินวัตร" ห้ามทำอะไรบ้างระหว่างพักโทษ ผ่านหลักการ "5 ห้าม 5 ให้" ย้ำชัด ไม่มีข้อห้ามทักษิณนั่งบอร์ดกรรมการ-ที่ปรึกษาทางการเมือง ชี้ ต้องดูการกำหนดคุณสมบัติของบอร์ดนั้นๆ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ทางสะดวก "กรมคุมประพฤติ" ไม่ห้าม ทักษิณ ยุ่งการเมือง ระหว่างพักโทษ

"5 ห้าม 5 ให้" คุม "ทักษิณ" ช่วงพักโทษ ดื่มไวน์เล็กน้อยทำได้

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ช่วงตอนหนึ่ง พ.ต.ท.มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ระบุว่า ข้อกำหนด ข้อห้าม หรือเงื่อนไขต่างๆ ระหว่างการพักโทษ คือ "5 ให้ 5 ห้าม" ซึ่งถูกระบุในหนังสือสำคัญแจ้งการพักการลงโทษ หรือใบ พ.8 ซึ่งเป็นเอกสารของกรมราชทัณฑ์

"5 ห้าม 5 ให้" คุม "ทักษิณ" ช่วงพักโทษ ดื่มไวน์เล็กน้อยทำได้

สำหรับผู้ได้รับการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษฯ ประกอบด้วย 5 ให้ คือ 

1.ให้รายงานตัวกับกรมคุมประพฤติภายใน 3 วัน 
2.ให้อยู่ในความดูแลของผู้อุปการะ 
3.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผน หากฝ่าฝืนหรือมีปัญหาใดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติรายงานให้ผู้คุมประพฤติรับทราบ ส่วนการจะผิดเงื่อนไขหรือไม่ ผู้คุมประพฤติจะตรวจสอบและวินิจฉัย หากผิดเงื่อนไขก็ต้องส่งตัวกลับเข้าเรือนจำฯ 
4.ให้ประกอบอาชีพสุจริต ถ้าเปลี่ยนอาชีพก็ต้องแจ้งผู้คุมประพฤติรับทราบ 
5.ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานคุมประพฤติ 
 

"5 ห้าม 5 ให้" คุม "ทักษิณ" ช่วงพักโทษ ดื่มไวน์เล็กน้อยทำได้

 

 

ส่วน 5 ห้าม คือ 
1.ห้ามออกนอกเขตจังหวัด หากมีกิจธุระจำเป็นต้องแจ้งผู้คุมประพฤติเพื่อขออนุญาต และต้องแจ้งกำหนดเวลาการไป-กลับ อยู่ยาวเป็นเดือนไม่ได้ 
2.ห้ามประพฤติเสื่อมเสีย เช่น เล่นการพนันหรือดื่มสุราจนมีอาการมึนเมาจนก่อให้เกิดความเสียหาย ส่วนจะดื่มไวน์หรือไปสังสรรค์เล็กน้อยไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สังคมสามารถทำได้ 
3.ห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยหรือยาเสพติด 
4.ห้ามไปเยี่ยมผู้ต้องขังอื่นที่ถูกคุมขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 
5.ห้ามคบค้าสมาคมกับผู้ที่จะนำไปสู่การกระทำความผิดซ้ำ

 

"5 ห้าม 5 ให้" คุม "ทักษิณ" ช่วงพักโทษ ดื่มไวน์เล็กน้อยทำได้