วราวุธ นำผู้บริหาร ทส. ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ย้ำแนวทางทำงาน "ยึดมั่นสิ่งดี แก้ไขสิ่งไม่ดี"

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำผู้บริหาร ทส. ทำบุญตักบาตรปีใหม่ กล่าวย้ำแนวทางในการทำงาน "ยึดมั่นสิ่งดี แก้ไขสิ่งไม่ดี"


   วันนี้ (4 มกราคม 2566) เวลา 07.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทส. ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคาร ทส. โดยในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวอวยพร และขอบคุณเพื่อนข้าราชการที่ทำงานร่วมกันมาตลอด 3 ปีกว่า 

วราวุธ นำผู้บริหาร ทส. ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ย้ำแนวทางทำงาน "ยึดมั่นสิ่งดี แก้ไขสิ่งไม่ดี"

พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงาน ย้ำ ทำงานโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุม ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช และผ่านระบบ Video Conference ไปยังหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ

วราวุธ นำผู้บริหาร ทส. ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ย้ำแนวทางทำงาน "ยึดมั่นสิ่งดี แก้ไขสิ่งไม่ดี"

วราวุธ นำผู้บริหาร ทส. ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ย้ำแนวทางทำงาน "ยึดมั่นสิ่งดี แก้ไขสิ่งไม่ดี"


โดย นายวราวุธ ได้กล่าวว่า จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกที่หันมาสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้นับจากนี้ บทบาทของ ทส. จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในปี 2566 นี้ การทำงานของ ทส. จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้น ด้วยความซื่อสัตย์ รวดเร็ว มีความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกัน 

วราวุธ นำผู้บริหาร ทส. ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ย้ำแนวทางทำงาน "ยึดมั่นสิ่งดี แก้ไขสิ่งไม่ดี"

วราวุธ นำผู้บริหาร ทส. ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ย้ำแนวทางทำงาน "ยึดมั่นสิ่งดี แก้ไขสิ่งไม่ดี"

และยังยึดแนวทางการ "ปรับตัวและฟื้นฟู" เพื่อปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีอยู่เสมอ และฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการทำงาน โดยยึดมั่นในภารกิจ สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งมากที่สุด

วราวุธ นำผู้บริหาร ทส. ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ย้ำแนวทางทำงาน "ยึดมั่นสิ่งดี แก้ไขสิ่งไม่ดี"

ก่อนที่จะไปให้บริการประชาชน ซึ่ง รมว.ทส. ยังได้กำชับถึงสิ่งสำคัญในการทำงานว่า ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นเกราะปกป้องในการทำงาน และขอให้ "ยึดมั่นสิ่งดี แก้ไขสิ่งไม่ดี" ความผิดพลาดจะเป็นบทเรียนให้เราก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง และเราไม่มีนโยบายปกป้องคนผิด เพราะทุกคนมีความสำคัญต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมกัน

วราวุธ นำผู้บริหาร ทส. ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ย้ำแนวทางทำงาน "ยึดมั่นสิ่งดี แก้ไขสิ่งไม่ดี"

วราวุธ นำผู้บริหาร ทส. ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ย้ำแนวทางทำงาน "ยึดมั่นสิ่งดี แก้ไขสิ่งไม่ดี"

วราวุธ นำผู้บริหาร ทส. ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ย้ำแนวทางทำงาน "ยึดมั่นสิ่งดี แก้ไขสิ่งไม่ดี"