เจอคลัสเตอร์ใหม่ลำปาง สั่งกักตัวทั้งหมู่บ้าน ห้ามออกไปทำงาน

ระทึก คลัสเตอร์ใหม่จังหวัดลำปาง คลัสเตอร์บ้านหัวทุ่ง อ.งาว ต้องกักตัวทั้งหมู่บ้านกว่า142 ครัวเรือน หวั่นโควิดลามหนัก

  เกิดคลัสเตอร์ใหม่ลำปาง  เป็นคลัสเตอร์บ้านหัวทุ่ง โดยวันที่ 7ต.ค.64 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภองาว  จ.ลำปาง ได้ทำการเร่งตรวจเชื้อโควิดทุกคนในหมู่บ้าน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่างเร่งด่วน หลังพบคลัสเตอร์ใหม่มีการระบาดในหมู่บ้านแห่งนี้ 26 ราย  ส่งผลให้ทุกคนในหมู่บ้านกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง  ต้องกักตัวทั้งหมู่บ้าน 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

เจอคลัสเตอร์ใหม่ลำปาง สั่งกักตัวทั้งหมู่บ้าน ห้ามออกไปทำงาน
    โดย นายปรีชา ขัดโต ผู้ใหญ่บ้านหัวทุ่ง หมู่ 8 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง เปิดเผยว่า ในหมู่บ้านพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 4ต.ค. จนถึงวันนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว จำนวน 26 คน ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับความเดือนร้อนอย่างหนัก ต้องรับผิดชอบตัวเองโดยกักตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านในหมู่บ้านซึ่งทั้งหมดมีประมาณ 142 ครัวเรือน 476 คน ไม่สามารถออกทำงานหารายได้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ ทุกวันนี้ต้องใช้เงินเก็บกันเองและอาศัยความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องที่ไปทำงานต่างถิ่นโอนเงินมาช่วยเหลือเพื่อซื้ออาหาร น้ำดื่มและของใช้จำเป็น

เจอคลัสเตอร์ใหม่ลำปาง สั่งกักตัวทั้งหมู่บ้าน ห้ามออกไปทำงาน
 


    ด้าน แถลงการณ์มติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 48 / 2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 48/2564 โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และทบทวนมาตรการต่างๆ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

เจอคลัสเตอร์ใหม่ลำปาง สั่งกักตัวทั้งหมู่บ้าน ห้ามออกไปทำงาน
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยมติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 48 / 2564 ในเรื่อง นโยบายฉีดวัคซีน “ลำปาง 100 วัน 100%”และมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  ดังนี้

เจอคลัสเตอร์ใหม่ลำปาง สั่งกักตัวทั้งหมู่บ้าน ห้ามออกไปทำงาน

ด้านนโยบายฉีดวัคซีน “ลำปาง 100 วัน 100%” จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ 70% ของประชากร อายุ 12 ปีขึ้นไป จำนวน 463,110 คน ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 Sinovac และเข็มที่ 2 Astrazeneca  ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถสแกน QR code จองลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบ “ลำปางพร้อม” หรือติดต่อลงทะเบียนได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน
 

เจอคลัสเตอร์ใหม่ลำปาง สั่งกักตัวทั้งหมู่บ้าน ห้ามออกไปทำงาน

สำหรับด้านมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดลำปาง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง มีมติ ดังนี้


1.การจัดกิจกรรม ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน (ตามราชการกำหนด)
2.สถานบริการ สถานบันเทิง และสถานบริการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ยังคงให้ปิดสถานบริการ
3.ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ (จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)
4.ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงามเปิดบริการได้ตามปกติ (ตามมาตรการที่ราชการกำหนด)

เจอคลัสเตอร์ใหม่ลำปาง สั่งกักตัวทั้งหมู่บ้าน ห้ามออกไปทำงาน


5.สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา การใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ที่มีการรวมคนจำนวนมาก ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรค
6.การเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง ทุกพื้นที่ไม่จำกัดการเดินทาง (สแกนในระบบลำปางชนะ และ Self-Monitoring ติดตามและสังเกตอาการของตนเองอย่างใกล้ชิด) โดยไม่ต้องกักตัว


7.สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา เปิดบริการได้ทุกประเภทไม่เกิน 21.00 น  และจัดการแข่งขันได้แต่ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าชม เช่น ไม่ให้มีผู้เข้าชม หรือมีผู้เข้าชมได้ไม่เกิน 50 คน)


ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากนี้ต่อไป เราต้องอยู่กับโควิดให้ได้ โดยใช้มาตรการ DMHTTA  ซึ่งถือเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด ควบคู่ไปกับการรับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เศรษฐกิจจะได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีควบคู่ไปกับการป้องกันในทุกมิติ และขอให้ทุกส่วนราชการ รวมไปถึงประชาชน ไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์การเดินทางของตนเอง

ขอบคุณ
nationonline ประทีป นันทะผาบ / ลำปาง

อ่านข่าวต้นฉบับ

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า