เชียงใหม่ เจอคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก ดื่มสุราเเก้วเดียวกัน

จังหวัดเชียงใหม่พบอีก 1 คลัสเตอร์ใหม่ในงานแต่งงานชนเผ่าปกากะญอ ที่อำเภอแม่แจ่ม - อำเภอกัลยาณิวัฒนา

 สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย โดยรายแรกเป็นชายไทย อายุ 38 ปี มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน และไตวาย การติดเชื้อไม่ชัดเจน และไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 20 ตุลาคม เริ่มมีอาการไข้ ไอ วันที่ 24 ตุลาคม เหนื่อยมาก แขนขาบวม หมดสติไม่รู้สึกตัว ญาติจึงได้นำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์ แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจและช่วยฟื้นคืนชีพ ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 จากนั้นส่งเข้าไปรักษาต่อในห้อง ICU ความดันลบ อาการไม่ดีขึ้น ให้การรักษาแบบประคับประคองเรื่อยมา จนกระทั่งวันที่ 28 ตุลาคม ได้เสียชีวิตลง

เชียงใหม่ เจอคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก ดื่มสุราเเก้วเดียวกัน

เชียงใหม่ เจอคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก ดื่มสุราเเก้วเดียวกัน

อีกรายเป็นหญิงไม่ระบุสัญชาติ อายุ 50 ปี มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ ไม่ชัดเจน และไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน วันที่ 12 ตุลาคม เริ่มมีอาการไข้ ไอ และเหนื่อย วันที่ 13 ตุลาคม ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลชุมชน วันที่ 24 ตุลาคม  เหนื่อยมากขึ้น ซึมลง จึงได้ใส่ท่อช่วยหายใจ และส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 29 ตุลาคมติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นผิดจังหวะ และเสียชีวิตลง ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตของจังหวัดเชียงใหม่สะสมอยู่ที่ 57 ราย

เชียงใหม่ เจอคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก ดื่มสุราเเก้วเดียวกัน

ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อของจังหวัดเชียงใหม่พบเพิ่ม 394 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 6 ราย มาจาก กรุงเทพฯ 3 ราย เลย 2 ราย และชัยนาท 1 ราย ส่วนที่เหลือ 388 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด แบ่งเป็นการติดเชื้อในครอบครัวและสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 115 ราย ยังคงพบการระบาดในหลายครอบครัว กระจายหลายอำเภอ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก 58 ราย

เชียงใหม่ เจอคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก ดื่มสุราเเก้วเดียวกัน

จากคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค 141 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่พบระหว่างการกักตัว อาทิ ตลาดเมืองใหม่ 25 ราย, ตลาดประตูเชียงใหม่ 18 ราย , หมู่ 7 ตำบลหางดง อำเภอฮอด  16 ราย, ตลาดสันป่าข่อย 10 ราย, ชุมชนย่านช้างคลาน 9 ราย, หมู่ 8 ตำบลหางดง อำเภอฮอด 9 ราย, หมู่ 5 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า 8 ราย, บริษัทเชียงใหม่ริมดอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ 5 ราย, วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา 4 ราย, โรงเรียนนานาชาติ Grace 4 ราย และในอีกหลายแห่งที่พบเพิ่ม 1-3 ราย

เชียงใหม่ เจอคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก ดื่มสุราเเก้วเดียวกัน
 นอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้ออีก 74 ราย จากคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ได้แก่ คลัสเตอร์แคมป์คนงาน หมู่ 4 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี 27 ราย, งานแต่งบ้านโป่งสะแยน-ขุนแม่รวม อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา 13 ราย, มูลนิธิความหวังที่เต็มเปี่ยม ถนนลอยเคราะห์ 5 ราย, บริษัทกระเบื้องไม้งาม ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง 5 ราย, หมู่บ้านการเคหะ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4 ราย, ตลาดยางเนิ้ง อำเภอสารภี 4 ราย


สำหรับคลัสเตอร์กลุ่มตลาด ในส่วนของตลาดเดิมยังคงเป็นการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในระหว่างการกักตัว และติดตามผู้สัมผัสร่วมบ้านเพิ่มเติมอยู่ ส่วนตลาดอื่นๆ ที่ยังพบผู้ติดเชื้ออยู่ ได้แก่ ตลาดยางเนิ้ง ,ตลาดทิพเนตร ,ตลาดสามแยก และยังพบใหม่อีกหลายตลาด ได้แก่ ตลาดบ้านท่อ ตลาดเจริญเจริญ ตลาดมะจำโรง ตลาดป่าบง แห่งละ 1 ราย เป็นผู้ที่ให้ประวัติว่าเข้าไปใช้บริการ และเป็นพ่อค้าแม่ค้าในบางตลาด ในช่วงนี้ขอให้ผู้เข้าไปใช้บริการในตลาดต่างๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆ ด้านคลัสเตอร์กลุ่มแรงงานต่างด้าว ยังคงมีหลายคลัสเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน และในชุมชน

เชียงใหม่ เจอคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก ดื่มสุราเเก้วเดียวกัน
ส่วนการระบาดในชุมชน พบคลัสเตอร์ใหม่ในงานแต่งงานที่บ้านโป่งสะแยน อำเภอแม่แจ่ม - บ้านขุนแม่รวม อำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกัน เข้าร่วมงานแต่งงานของชนเผ่าปกากะญอ มีการดื่มสุราแก้วเดียวกัน และพบว่ามีคนจาก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานด้วย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคที่ชัดเจนอีกครั้ง

เชียงใหม่ เจอคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก ดื่มสุราเเก้วเดียวกัน