ติดตามข่าวสารๆอื่นได้ที่ เพจปาฎิหาริย์

 

นับตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่คนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า แมว เป็นสัตว์นำโชค มะเนะกิเนะโกะ หรือ คือรูปปั้นแมวตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น ว่าจะนำโชคลาภเงินทองมาให้เจ้าของ สำหรับร้านค้าก็จะดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านเช่นเดียวกับนางกวักของไทย

 


"รู้ไว้ใช่ว่า...." แมวกวัก กับ นางกวัก เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  วางไว้ตรงไหนจึงเรียกโชคลาภ โดย.อ.จุฑามาศ มณีฤทธิ์ (มีคลิป)

แมวกวัก ของประเทศญี่ปุ่น  ขอบคุณภาพ https://www.facebook.com/pg/ของดี-วัตถุมงคล

 

 

"รู้ไว้ใช่ว่า...." แมวกวัก กับ นางกวัก เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  วางไว้ตรงไหนจึงเรียกโชคลาภ โดย.อ.จุฑามาศ มณีฤทธิ์ (มีคลิป)

นางกวักของประเทศไทย ขอบคุณภาพ บุญยัง อ่อนเกตุพล
 

นางกวัก เป็นเทพีแห่งโชคลาภตามคติไทย มีลักษณะเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์ทำเป็นรูปหญิงสวมเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับอย่างธรรมเนียมไทย นั่งพับเพียบ มือซ้ายวางลงแตะข้างลำตัวหรือวางบนตัก ส่วนมือขวายกขึ้นระดับไหล่ทำท่ากวักมือหรือเรียกเข้ามาหา เชื่อว่าเทพีองค์นี้จะกวักมือเรียกทรัพย์ เป็นที่นับถืออย่างยิ่งในหมู่พ่อค้าแม่ขายชาวไทยเพราะถือว่าเทพีองค์นี้จะเรียกลูกค้าเข้ามาอุดหนุนสินค้าในร้าน


 

ได้มีการนำเสนอที่มาของนางกวักว่ามีต้นกำเนิดในประเทศอินเดียมาแต่ยุคพุทธกาล นางกวักมีนามเดิมว่าสุภาวดี เกิดที่เมืองมิจฉิกาสัณฑนคร เป็นธิดาของสุจิตต์พราหมณ์ กับมารดาชื่อสุมณฑา ครั้นจำเริญวัยได้เดินทางไปค้าขายกับบิดา ระหว่างทางได้พบกับพระอรหันต์สองคือพระมหากัสสปะและพระสีวลี ซึ่งได้ประสาทพรให้นางสุภาวดีให้เป็นผู้เจริญร่ำรวยจากการค้าขาย ทำให้ครอบครัวของนางร่ำรวยขึ้น โดยสุภาวดีและครอบครัวมักทำบุญและบริจาคทานอยู่เป็นนิจ หลังนางสุภาวดีเสียชีวิตจึงมีการสร้างรูปขึ้นมาเคารพบูชา

ส่วนการตั้งบูชา หรือตั้งวางประดับบ้านเรือนร้านค้า เพื่อเรียกโชคลาภนั้น มีวิธีตั้งที่คล้ายกัน พร้อมทั้งจุดที่ห้ามวางตั้งในบ้าน
รายละเอียด ดังที่เสนอไว้ในคลิป

 

"รู้ไว้ใช่ว่า...." แมวกวัก กับ นางกวัก เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  วางไว้ตรงไหนจึงเรียกโชคลาภ โดย.อ.จุฑามาศ มณีฤทธิ์ (มีคลิป)

อาจารย์  จุฑามาศ มณีฤทธิ์

ขอบคุณภาพ http://seminardd.com