ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 65

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี พร้อมด้วย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2565

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เนื่องในวันพืชมงคล ประจำปี 2565 มณฑลท้องสนามหลวง

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2565

วันพืชมงคล 2565 มี นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาปี 2565 ส่วนเทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และนางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร 


เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ ส่วนพระโคแรกนา ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2565

โดยพระโคในทางศาสนาพราหมณ์ หมายถึง  เทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็ง  และเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระฤกษณะ และพระพลเทพดูแล  ซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น ในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  จึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1  เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2565


วันพืชมงคลพ.ศ. 2565  นี้ กรมปศุสัตว์ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  2  คู่  เป็นพระโคแรกนาขวัญ 1 คู่  คือ พระโคพอ มีความสูง 165 ซ.ม. ความยาวลำตัว 225 ซ.ม. ความสมบูรณ์รอบอก  214  ซ.ม.  อายุ  10  ปี และ พระโคเพียง มีความสูง 169 ซ.ม. ความยาวลำตัว  238  ซ.ม. ความสมบูรณ์รอบอก 209  ซ.ม. อายุ  10  ปี  พระโคสำรอง 1 คู่  คือ พระโคเพิ่ม มีความสูง 159  ซ.ม. ความยาวลำตัว 233  ซ.ม. ความสมบูรณ์รอบอก  201  ซ.ม. อายุ  12 ปี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2565


ส่วนพระโคพูล มีความสูง  157  ซ.ม. ความยาวลำตัว  238  ซ.ม. ความสมบูรณ์รอบอก 205  ซ.ม.อายุ 12  ปี ซึ่งเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูน มีสีผิวขาวอมชมพู ขนสีขาวสะอาด ทั้งลำตัวไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัว  เขามีสีขาว เป็นลำเทียน  เขาทั้งสองข้าง มีลักษณะโค้งสวยงาม ดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อน ขนตาสีชมพู บริเวณจมูกขาว กีบสีขาว ขนหางเป็นพวงสีขาวยาว ลำตัวช่วงขาหลังและกีบมีความสมบูรณ์แข็งแรง  เวลายืนและเดินสง่า

 


อย่างไรก็ตาม สำหรับ ผลเสี่ยงทายวันพืชมงคล 2565 เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล 2565 มีการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร ปีนี้ พระโคเสี่ยงทายของกินจาก 7 สิ่ง ซึ่งพระโคเลือกกินถั่ว น้ำ หญ้า เหล้า ซึ่งเบื้องต้นพยากรณ์ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2565

- ผลเสี่ยงทายวันพืชมงคล 2565 วันพืชมงคลปี65 พระโคพอ เพียง กินถั่ว น้ำ หญ้า เหล้า

ภาพจาก กองทัพเรือ Royal Thai Navy