ราชกิจจาฯ ออกประเผยแพร่ ให้บุคคลนามสกุลดัง คำประกอบ ล้มละลาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาให้ล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล878/2563

วันนี้ (09/03/2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาให้ล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล878/2563 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

โดย ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ให้นายอลงกรณ์ คำประกอบ จำเลย ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 โดยผู้ล้มละลายมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 50/3 หมู่ที่ 4 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์