ราชกิจจาฯประกาศ 8 จ.เป็นพื้นที่ควบคุม 14 จ.เฝ้าระวังสูง และ 54 จ.เฝ้าระวัง

ราชกิจจาฯประกาศ 8 จ.เป็นพื้นที่ควบคุม 14 จ.เฝ้าระวังสูง และ 54 จ.เฝ้าระวัง

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ 3/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นคราวที่ 4 จนถึงวันที่ 28 ก.พ. พ.ศ. 2564 นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 (2) ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กํากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พื้นที่ควบคุม

1. กรุงเทพมหานคร 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดนครปฐม 4. จังหวัดนนทบุรี 5. จังหวัดปทุมธานี 6. จังหวัดราชบุรี 7. จังหวัดสมุทรปราการ 8. จังหวัดสมุทรสงคราม

รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด
 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง

1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดชุมพร 5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดนราธิวาส 7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8. จังหวัดเพชรบุรี 9. จังหวัดยะลา 10. จังหวัดระนอง 11. จังหวัดระยอง 12. จังหวัดสงขลา 13. จังหวัดสระบุรี 14. จังหวัดสุพรรณบุรี

รวมทั้งสิ้น 14 จังหวัด

พื้นที่เฝ้าระวัง

1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดกาฬสินธุ์ 3. จังหวัดกำแพงเพชร 4. จังหวัดขอนแก่น  5. จังหวัดจันทบุรี 6. จังหวัดชัยนาท 7. จังหวัดชัยภูมิ 8. จังหวัดเชียงราย 9. จังหวัดเชียงใหม่ 10. จังหวัดตรัง 11. จังหวัดตราด 12. จังหวัดนครพนม 13. จังหวัดนครราชสีมา 14. จังหวัดนครศรีธรรมราช 15. จังหวัดนครสวรรค์ 16. จังหวัดน่าน 17. จังหวัดบึงกาฬ 18. จังหวัดบุรีรัมย์ 19. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20. จังหวัดปราจีนบุรี 21. จังหวัดปัตตานี 22. จังหวัดพะเยา 23. จังหวัดพังงา 24. จังหวัดพัทลุง 25. จังหวัดพิจิตร 26. จังหวัดพิษณุโลก 27. จังหวัดเพชรบูรณ์ 28. จังหวัดแพร่ 29. จังหวัดภูเก็ต 30. จังหวัดมหาสารคาม 31. จังหวัดมุกดาหาร 32. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 33. จังหวัดยโสธร 34. จังหวัดร้อยเอ็ด 35. จังหวัดลพบุรี 36. จังหวัดลำปาง 37. จังหวัดลำพูน 38. จังหวัดเลย 39. จังหวัดศรีสะเกษ 40. จังหวัดสกลนคร 41. จังหวัดสตูล 42. จังหวัดสระแก้ว 43. จังหวัดสิงห์บุรี 44. จังหวัดสุโขทัย 45. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 46. จังหวัดสุรินทร์ 47. จังหวัดหนองคาย 48. จังหวัดหนองบัวลำภู 49. จังหวัดอ่างทอง 50. จังหวัดอำนาจเจริญ 51. จังหวัดอุดรธานี 52. จังหวัดอุตรดิตถ์ 53. จังหวัดอุทัยธานี 54. จังหวัดอุบลราชธานี

รวมทั้งสิ้น 54จังหวัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น สั่ง ณ วันที่ 22 ก.พ. พ.ศ. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

 

ราชกิจจาฯประกาศ 8 จ.เป็นพื้นที่ควบคุม 14 จ.เฝ้าระวังสูง และ 54 จ.เฝ้าระวัง ราชกิจจาฯประกาศ 8 จ.เป็นพื้นที่ควบคุม 14 จ.เฝ้าระวังสูง และ 54 จ.เฝ้าระวัง ราชกิจจาฯประกาศ 8 จ.เป็นพื้นที่ควบคุม 14 จ.เฝ้าระวังสูง และ 54 จ.เฝ้าระวัง

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯประกาศ 8 จ.เป็นพื้นที่ควบคุม 14 จ.เฝ้าระวังสูง และ 54 จ.เฝ้าระวัง >>Lazada มอบดีลสุดพิเศษ สนใจคลิก<<