ด่วน ก.ล.ต. สั่ง หมอบุญ -เครือธนบุรีฯ  แจงใน 7 วัน ปมข่าวจับมือกลาโหมนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์

วันที่ 4 ส.ค.2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหนังสือ 2 ฉบับ ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THG) และ นพ.บุญ วนาสิน ในฐานะประธานกรรมการของ THG ให้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับกระทรวงกลาโหมเพื่อนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ รวมถึงการเสียเงินมัดจำจำนวน 500-600 ล้านบาทจากการผิดเงื่อนไขของสัญญา

วันที่ 4 ส.ค.2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหนังสือ 2 ฉบับ ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THG) และ นพ.บุญ วนาสิน ในฐานะประธานกรรมการของ THG ให้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับกระทรวงกลาโหมเพื่อนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ รวมถึงการเสียเงินมัดจำจำนวน 500-600 ล้านบาทจากการผิดเงื่อนไขของสัญญา

ทั้งนี้ ในหนังสือระบุว่า สืบเนื่องจาก นพ.บุญ ในฐานะประธานกรรมการ THG ให้ข่าวผ่านสื่อ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2564 ว่า ภายในสัปดาห์นี้ จะมีการเซ็นสัญญากับกระทรวงกลาโหมที่เป็นหน่วยงานนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ ต่อมาในวันเดียวกัน โฆษกกระทรวงกลาโหมได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวและยืนยันว่า ขณะนี้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในสังกัดยังไม่มีแผนหรือความตกลงร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนใดๆ ในการสั่งซื้อหรือนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์แต่อย่างใด

 

ก.ล.ต. สั่ง หมอบุญ -เครือธนบุรีฯ  แจงใน 7 วัน ปมข่าวจับมือกลาโหมนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์

 

โปรโมชั่นลาซาด้า

 

นอกจากนี้ นพ.บุญ ยังกล่าวถึงการที่ต้องเสียเงินมัดจำเป็นจำนวน 500-600 ล้านบาท เนื่องจากผิดเงื่อนไขของสัญญาด้วย ก.ล.ต.เห็นว่าเนื่องจากข้อเท็จจริงดังกล่าวมีความขัดแย้งกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิด และอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์

 

ก.ล.ต. สั่ง หมอบุญ -เครือธนบุรีฯ  แจงใน 7 วัน ปมข่าวจับมือกลาโหมนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์

ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 58 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ให้ THG และ นพ.บุญ ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ 4 ส.ค.2564 พร้อมทั้งให้ THG เปิดเผยคำชี้แจงผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

 

ก.ล.ต. สั่ง หมอบุญ -เครือธนบุรีฯ  แจงใน 7 วัน ปมข่าวจับมือกลาโหมนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์

 

โปรโมชั่นลาซาด้า

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด