ผลสำรวจพบ คนไทย 29 จังหวัดแดงเข้ม ยังใส่หน้ากากอนามัยผิดวิธี

อนามัยโพลพบ ปชช.ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ร้อยละ 26.8 ไม่สวมหน้ากากหรือสวมผิดวิธี ห่วงนำเชื้อแพร่คนในครอบครัว ย้ำยึดหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจของอนามัยโพล ประเด็นพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนตามหลัก DMHTT และการสังเกตเห็นคนในชุมชน ละแวกที่พักสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน ระหว่าง 19 ก.ค. - 20 ส.ค. 2564 ผู้ตอบแบบสอบถาม 6,087 คน พบว่าพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ประชาชนปฏิบัติได้มากที่สุด ร้อยละ 98.1 คือ การสวมหน้ากากตลอดเวลาในที่สาธารณะ

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด

แต่ผลโพลกรณีสังเกตเห็นคนในชุมชนละแวกที่พักสวมหน้ากาก เมื่อออกนอกบ้าน ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด พบเห็นผู้คนสวมหน้ากากและสวมถูกต้อง ร้อยละ 73.2 ขณะที่ร้อยละ 26.8 ยังสวมหน้ากากกันน้อยและสวมไม่ถูกต้อง

 หน้ากากอนามัย

จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาและสวมให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดและแพร่เชื้อ 

- ต้องสวมให้ปิดคลุมทั้งจมูก ปาก คาง 

- หน้ากากต้องกระชับกับใบหน้า 

- ต้องยกระดับการเข้มงวดด้วยการสวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้านตลอดเวลา 

- สวมเมื่ออยู่ภายในบ้านเวลาทำกิจกรรมใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะช่วงที่ดูทีวีร่วมกัน พูดคุยกัน หรืออยู่ในห้องปรับอากาศร่วมกัน รวมทั้งเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง 

- ยึดหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อเข้ามาติดคนในครอบครัว

 หน้ากากอนามัย

 ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด