สังฆราช แต่งตั้ง 3 เจ้าคณะ "ปทุมฯ-ฉะเชิงเทรา-กาฬสินธุ์" รูปใหม่

สังฆราช แต่งตั้ง 3 เจ้าคณะ "ปทุมฯ-ฉะเชิงเทรา-กาฬสินธุ์" รูปใหม่

วันที่ 18 ต.ค. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะใหญ่หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก และคณะธรรมยุต  ระบุว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงลงพระนามในพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดแล้ว 

 

สังฆราช แต่งตั้ง 3 เจ้าคณะ \"ปทุมฯ-ฉะเชิงเทรา-กาฬสินธุ์\" รูปใหม่

โดยรวมไปถึงการแต่งตั้งพระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวัฑฒโน) วัดโสธรวราราม วรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา  พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอางค์ ตานทินโน) วัดประยูรธรรมาราม จ.ปทุมธานี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.ปทุมธานี และพระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทธิญาโณ) วัดป่านาขาม จ.หนองคายดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ด้วย 

 

พระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวัฑฒโน)

                 พระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวัฑฒโน)

 

ในส่วนของคณะสงฆ์หนกลาง มีกำหนดมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระราชสุทธิธรรมาจารย์ เป็นเจ้าคณะ จ.ปทุมธานี ในวันที่ 19 ต.ค.  เวลา 13.00 น. ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม

พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอางค์ ตานทินโน)

                           พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอางค์ ตานทินโน)

 

พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทธิญาโณ)

                         พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทธิญาโณ)

สังฆราช แต่งตั้ง 3 เจ้าคณะ \"ปทุมฯ-ฉะเชิงเทรา-กาฬสินธุ์\" รูปใหม่