ผู้ประกันตน ม.33 ฉีดวัคซีน เข็ม 3 ลงทะเบียนผ่าน e-service เริ่ม 15 ธ.ค. นี้

สำนักงานประกันสังคมชวนผู้ประกันตน มาตรา 33 ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ลงทะเบียนผ่าน e-service เริ่ม 15 - 31 ธันวาคม 2564 นี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการเร่งกระจายวัคซีนอย่างเร่งด่วน กรณีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สําหรับผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มไปแล้ว ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ประกันตน ม.33 ฉีดวัคซีน เข็ม 3 ลงทะเบียนผ่าน e-service เริ่ม 15 ธ.ค. นี้

สำนักงานประกันสังคม จึงได้มีการเริ่มสำรวจความต้องการ เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม และประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอร์โดส สามารถแจ้งนายจ้างฝ่ายบุคคล หรือ HR เพื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบ e-Service ในเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยเปิดให้บริการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ธันวาคม 2564 นี้ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

 

สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ผู้ประกันตนภายในต้นปีหน้า ช่วงกลางเดือนมกราคม 2565 พร้อมย้ำว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องนี้ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเต็มความสามารถและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อลดความรุนแรงของโรคโดยเร็วที่สุด