แจงแล้ว สธ.ปรับระยะเวลา ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 เร็วขึ้นจริงหรือไม่

จากที่มีข่าวว่า สธ. ปรับระยะเวลาการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้เร็วขึ้น เหลือ 4 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน ล่าสุดได้ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวแล้ว

ตามที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สธ. ปรับระยะเวลาการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้เร็วขึ้น เหลือ 4 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

แจงแล้ว สธ.ปรับระยะเวลา ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 เร็วขึ้นจริงหรือ

ที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64 ได้เห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงสาธารณสุข ในการปรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มที่ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และสูตรไขว้ ซิโนแวคตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า ให้เร็วขึ้นจากเดิมที่ฉีดห่างจากเข็ม 2 ระยะ 6 เดือนขึ้นไป ลดลงเหลือ 3 เดือนขึ้นไป เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ประชาชน
โดยมีคำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ดังนี้

1. ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 เป็น ซิโนแวค-ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม-ซิโนฟาร์ม สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างจากเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

2. ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า-แอสตร้าเซนเนก้า สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

 

แจงแล้ว สธ.ปรับระยะเวลา ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 เร็วขึ้นจริงหรือ

3. ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 เป็น ไฟเซอร์-ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา-โมเดอร์นา สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

4. ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม และเข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

5. ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม และเข็มที่ 2 เป็นไฟเซอร์ สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

6. ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า และเข็มที่ 2 เป็นไฟเซอร์ สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ops.moph.go.th/public/ หรือโทร. 02 5901000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

 

ขอบคุณ antifakenewscenter