เช็กสถานะโอนเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 คนทำงานกลางคืน 5,000

เช็กสถานะโอนเงินเยียวยา ประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 คนทำงานกลางคืน 5,000 บาท โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์

จากมาตรการช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืนในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพรายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน ให้กับผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทย ทั้งมาตรา 33 ที่ทำงาน ในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 และได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าทำงานในสถานบันเทิงกลางคืนนั้นจริง

โดยสำนักงานประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินในรอบแรกให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิดังกล่าวข้างต้น ผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนได้ผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชนไว้ ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 นี้แน่นอน สำหรับการโอนเงินในงวดที่ 1 นี้ จะโอนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 8,133 ราย มาตรา 39 จำนวน 953 ราย มาตรา 40 จำนวน 27,618 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 183,520,000 บาท

 

เช็กสถานะโอนเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 คนทำงานกลางคืน 5,000

 

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมฯ ดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เท่านั้น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจกลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง อย่างไรก็ตาม ตนขอย้ำให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา รีบดำเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชนไว้หรือไม่ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (วิธีสมัครประกันสังคม ม.40 เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์)

 

affaliate-2

ทั้งนี้ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม

 

- เลือกหัวข้อ ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง)

เช็กสถานะโอนเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 คนทำงานกลางคืน 5,000

 

- กรอกเลขบัตรประชาชน

- กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

- กดตรวจสอบสิทธิ์

เช็กสถานะโอนเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 คนทำงานกลางคืน 5,000

 

จากนั้นระบบก็จะขึ้นข้อมูลเงินเยียวยาที่เข้าแล้ว 5,000 บาท แต่ถ้าหากของใครที่ได้รับสิทธิ์แล้ว แต่เงินยังไม่เข้าให้ทำงานแก้ไขตามที่แจ้งในระบบ แต่ถ้าของใครที่ขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงินที่ 1 ต้องรอรับเงินรอบถัดไป หรือว่าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เช็กสถานะโอนเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 คนทำงานกลางคืน 5,000