สธ.ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึง นายแพทย์ สสจ. ผอ.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป

สธ. มีหนังสือด่วนที่สุด ถึง นายแพทย์ สสจ. ผอ.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ 4 ข้อ ดังนี้ หลังโควิดทั่วโลกที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว

เพจเฟซบุ๊ห ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมระบุเนื้อหาดังนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดทั่วโลกที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว สำหรับในประเทศไทย พบว่าขณะนี้ตรวจพบการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพื่อให้การดูแลผู้ติดเชื้อโควิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

สธ. มีหนังสือด่วนที่สุด ถึง นายแพทย์ สสจ. ผอ.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ 4 ข้อ ดังนี้

สธ.ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึง นายแพทย์ สสจ. ผอ.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป

1. เตรียมความพร้อมเตียง ระบบการดูแลรักษา และบุคลากรทางการแพทย์

2. ประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อ รพ. เมื่อผู้ป่วยติดโควิด

3. เร่งรัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

4. สื่อสารให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและครอบครัว ตามมาตรการของ สธ.

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

สธ.ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึง นายแพทย์ สสจ. ผอ.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป

Cr.ศูนย์ข้อมูล COVID-19