วิธีปฏิบัติเมื่อป่วยโควิด ต้องรักษาตัวที่บ้าน ดูแลตัวเองยังไงให้ปลอดภัย

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 แต่ต้องรักษาตัวที่บ้าน ดูแลตัวเองยังไงให้ปลอดภัย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย โดยเฉพาะโควิดสายพันธุ์โอไมครอน หรือ โอมิครอน (Omicron) ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยในระหว่างการดูแลรักษาโควิด-19 (แบบผู้ป่วยนอก OP หรือ HI) โดยระบุว่า

 

วิธีปฏิบัติเมื่อป่วยโควิด ต้องรักษาตัวที่บ้าน ดูแลตัวเองยังไงให้ปลอดภัย

1. ให้สังเกตอาการตนเอง วัดอุณหภูมิและออกซิเจนปลายนิ้วทุกวัน


2. หากมีอาการแย่ลง เช่น หายใจหอบเหนื่อย ไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วได้น้อยกว่า 94% หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ ให้รีบโทรติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่


3. เมื่อจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถที่โรงพยาบาลมารับ ไม่ใช้รถสาธารณะ ให้ทุกคนในรถสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเดินทาง เปิดหน้าต่างรถเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ
 

สำหรับวิธีการปฏิบัติตัวภายในบ้านมี 12 ข้อดังนี้


- ไม่ให้บุคคลอื่นมาเยี่ยมและงดออกจากบ้านระหว่างแยกตัว


- อยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในที่พักอาศัย หากยังมีอาการไอจามต้องสวมหน้ากากอนามัย


- หากจำเป็นต้องเข้าใกล้ผู้อื่นต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างอย่างน้อย 1 เมตร / ไอจามอยู่ห่างอย่างน้อย 2 เมตร และหันหน้าไปยังทิศทางตรงกันข้าม


- หากไอจามขณะที่สวมหน้ากากอนามัยไม่ต้องเอามือมาปิดปากและไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัย หากไอจามขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยให้ใช้ต้นแขนด้านในปิดปากและจมูก


-ถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ โดยเฉพาะภายหลังสัมผัสสิ่งของและสารคัดหลั่ง


- มารดายังสามารถให้นมบุตรได้ แต่มารดาควรสวมหน้ากาก อนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนสัมผัสหรือให้นมบุตร


- ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น หากจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันให้ใช้คนสุดท้ายให้ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำ


- ควรทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์หรือพื้นที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งด้วยน้ำและน้ำยาฟอกขาว 5% (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำ 9 ส่วน)


- แยกสิ่งของส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นเช่นจานช้อนซ่อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์


- ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่นถ้าเป็นอาหารที่สั่งมาควรให้ผู้ส่งอาหารวางอาหารไว้ที่สะดวกแล้วไปนำอาหารเข้าบ้าน


- ซักเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ด้วยผงซักฟอกตามปกติ


- ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว และขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งให้ใส่ถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งขยะที่ฝาปิดมิดชิดและทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำและสบู่ทันที

 

วิธีปฏิบัติเมื่อป่วยโควิด ต้องรักษาตัวที่บ้าน ดูแลตัวเองยังไงให้ปลอดภัย

 

ขอบคุณ FB : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข