ครม.เคาะงบ 395 ล้าน ซ่อมโรงเรียนสังกัดสพฐ.ที่ประสบภัยธรรมชาติ

ครม.เคาะงบ 395 ล้าน ซ่อมโรงเรียนสังกัดสพฐ.ที่ประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 1,071 รายการ ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและอีก 67 จังหวัด

วันที่ 12 ก.ค. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมครม. เผย ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยได้อนุมัติงบ 395 ล้าน ซ่อมโรงเรียนสังกัดสพฐ.ที่ประสบภัยธรรมชาติ

โดยน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เผยว่า  ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยได้อนุมัติงบ 395 ล้าน ซ่อมโรงเรียนสังกัดสพฐ.ที่ประสบภัยธรรมชาติเพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรอบวงเงิน 395 ล้านบาท จำนวน 1,071 รายการ ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและอีก 67 จังหวัด

 

ครม.เคาะงบ 395 ล้าน ซ่อมโรงเรียนสังกัดสพฐ.ที่ประสบภัยธรรมชาติ

นอกจากนี้ยังเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า ในปีงบประมาณ 2565 มีโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ประสบภัยธรรมชาติจำนวนมาก มีทั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นไม่มีความพร้อมในการใช้งาน และเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในการใช้สถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน และสร้างความกังวลใจให้กับผู้ปกครองและประชาชน สพฐ.ไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณงบกลางมาดำเนินการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติให้กลับสู่สภาพปกติอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเตรียมความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียน รวมทั้งเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบ

 

ครม.เคาะงบ 395 ล้าน ซ่อมโรงเรียนสังกัดสพฐ.ที่ประสบภัยธรรมชาติ

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline