ก.แรงงาน เปิดเงินยอดเยียวยารายบุคคล  5 ผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ผับชลบุรี

ก.แรงงาน เปิดเงินยอดเยียวยารายบุคคล 5 ผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ผับชลบุรี ตามสิทธิประกันสังคม โดยมี 2 รายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อีก 3 รายเป็นอดีตผู้ประกันตน จึงได้รับเงินเยียวยาตามเงื่อนไข

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 คืบหน้ากรณีไฟไหม้ "เมาท์เท่น บี ผับ" นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เผยถึงกรณีช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งรายงานล่าสุดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ผับชลบุรีแล้ว 14 ราย ทางกระทรวงแรงงานมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต 5 รายซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 40

นายสุชาติ ชมกลิ่น ก.แรงงาน เปิดเงินยอดเยียวยารายบุคคล  5 ผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ผับชลบุรี 

 

ก.แรงงาน เปิดเงินยอดเยียวยารายบุคคล  5 ผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ผับชลบุรี

 

ทั้งนี้ได้สั่งให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ความช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบโดยด่วน และได้มอบหมายนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนำทีมชุดเฉพาะกิจตรวจสอบอุบัติเหตุกรณีร้ายแรงลงพื้นที่ พร้อมด้วยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 ชลบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุการเกิดเหตุดังกล่าวว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือไม่  

หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

การให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามกฎหมาย เมื่อตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตทั้งหมดพบว่ามี 2 รายเป็นผู้ประกันตนอยู่ในปัจจุบัน คือ

1.นายสุรกานต์ เรืองฤทธิ์ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างไทยบริษัท ซัมมิท ฮาร์เนส จังหวัดชลบุรี ทายาทจะมีสิทธิได้รับเงินชราภาพ 99,115.89 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตาย 71,322 บาท และค่าทำศพ 50,000 บาท รวมเป็นเงินโดยประมาณ 220,437.89 บาท

2.นายฉัตรชัย ชื่นค้า เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้าง บริษัท เคนออโต้พาร์ทส์ จังหวัดระยอง ทายาทจะมีสิทธิได้รับเงินชราภาพ 27,978.45 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตาย 24,000 บาท และค่าทำศพ 50,000 บาท รวมเป็นเงินโดยประมาณ 101,978.45 บาท

 

ก.แรงงาน เปิดเงินยอดเยียวยารายบุคคล  5 ผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ผับชลบุรี

 

และที่เหลืออีก 3 ราย เป็นผู้เคยเป็นผู้ประกันตน

3. นายวรากุล จำรัส เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทายาทจะมีสิทธิได้รับเงินชราภาพ 7,672.92 บาท รวมเป็นเงินโดยประมาณ 7,672.92 บาท

4.นายวิริยะ แต่งสง่า เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 40 ทายาทจะมีสิทธิได้รับเงินชราภาพมาตรา 33 จำนวน 24,410.50 บาท และเงินชราภาพมาตรา 40 อีกจำนวน 300.96 บาท รวมเป็นเงินโดยประมาณ 24,711.46 บาท 

5. นางสาวนันทิยา จันทา ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น นางสาวสวิตตา จันทา ทายาทจะมีสิทธิได้รับเงินชราภาพมาตรา 33 จำนวน 10,175.84 บาท และเงินชราภาพมาตรา 40 อีกจำนวน 100.60 บาท รวมเป็นเงินโดยประมาณ 10,276.44 บาท

 

ก.แรงงาน เปิดเงินยอดเยียวยารายบุคคล  5 ผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ผับชลบุรี

 

ในส่วนของผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีได้แจ้งสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนและญาติทราบ เกี่ยวกับสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่จะได้รับตามจ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษา และเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม ในการหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์ต่อไป

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline