ประเทศไทยแย่แล้ว ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสุดอันตรายสำหรับนักท่องเที่ยว

ไม่ดีเท่าไหร่ ผลจัดอันดับ 50 ประเทศยอดนิยมทั่วโลก ไทยแลนด์ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม จุดหมายปลายทางที่เสี่ยงตายที่สุด

แม้ชาวต่างชาติจะบอกว่า ประเทศไทยน่าอยู่ที่สุด ทว่ากลับมีผลโพลที่สำรวจเกี่ยวกับประเทศไทยว่า ล่าสุด ไทยแลนด์กลายเป็นหนึ่งใน 12 ประเทศ จาก 25 ประเทศในเอเชีย ที่อยู่ในกลุ่ม "จุดหมายปลายทางที่เสี่ยงตายที่สุด" จากการจัดอันดับ 50 ประเทศทั่วโลก ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 

 

ไทยติดกลุ่มประเทศเสี่ยงตายสูงสุดสำหรับนักท่องเที่ยว

ตามข้อมูลดัชนีความปลอดภัย (safety index) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์แนะนำการซื้อประกัน "The Swiftest" ได้จัดอันดับความปลอดภัยใน 50 ประเทศ ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมไปกันมากที่สุด และพบว่า 12 ประเทศ ใน 25 ประเทศ ที่เสี่ยงตายที่สุดอยู่ในเอเชีย โดยในข้อมูลระบุว่าแม้จะเต็มไปด้วยคำแนะนำอย่างมากมาย และจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนให้ได้ แต่ประเทศในเอเชียกลับทำได้ไม่ดีนักในเรื่องของความปลอดภัย 

 


การจัดทำดัชนีชี้วัดนี้อาศัยปัจจัย 4 อย่างด้วยกัน ได้แก่ อัตราการฆาตกรรม, อัตราการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน, อัตราการเสียชีวิตจากพิษ, อัตราการเสียชีวิตจากสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ, อายุขัยที่สูญเสียไปเนื่องจากโรคติดต่อ, อายุขัยที่สูญเสียไปเนื่องจากการบาดเจ็บ, และความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ไทยติดกลุ่มประเทศเสี่ยงตายสูงสุดสำหรับนักท่องเที่ยว  

 


โดย ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตายมากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย, เอเชียกลางและตะวันออกกลาง ได้แก่ จีน, อินเดีย, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม, อุซเบกิสถาน, คีร์กิสถาน, อิหร่าน, ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่วนประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตายต่ำที่สุด ได้แก่ เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, อิสราเอลและสิงคโปร์ 

ทั้งนี้ ประเทศที่มีความเสี่ยงตายสูงที่สุดคือ แอฟริกาใต้ รองลงมาคือ อินเดีย ส่วนสิงคโปร์ปลอดภัยที่สุด ดัชนียังชี้ด้วยว่าอินเดียมีเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตจากสภาวะสุขอนามัยที่ไม่ดีสูงที่สุด (18.6 ต่อประชากร 100,000 คน) ยังมีปัจจัยสนับสนุนที่ช่องว่างด้านความมั่งคั่งของประเทศ จากการที่ประชากรราว 1,300 ล้านคน มีสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่และยากจน 

ไทยติดกลุ่มประเทศเสี่ยงตายสูงสุดสำหรับนักท่องเที่ยว

ขณะเดียวกัน สิงคโปร์ เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุด โดยมีอัตราการฆาตกรรมและการเสียชีวิตบนท้องถนนต่ำ ทั้งยังมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่ำ ซึ่ง Swiftest ระบุว่าความปลอดภัยของสิงคโปร์ เป็นผลจากการกำหนดโทษสูงสำหรับอาชญากรรม และการเฝ้าระวังของตำรวจ ส่วนฟิลิปปินส์กับอินเดียอยู่ใน 10 อันดับของประเทศ ที่มีอัตราการเสียชีวิตจากการฆาตกรรมสูงที่สุด 


นอกจากนี้ประเทศในเอเชียยังติดกลุ่มการเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดด้วย รวมทั้งไทย, เวียดนาม, มาเลเซีย, กัมพูชาและจีน ส่วนประเทศในตะวันออกกลาง ได้แก่ อิหร่านกับซาอุดีอาระเบีย 


สำหรับ อิหร่านกับซาอุดีอาระเบีย ยังอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากสารพิษมากที่สุด ร่วมกับ จีน, คีร์กิสถาน, เวียดนามและอุซเบกิสถาน แม้ในจีนจะต้องสงสัยว่ามีรายงานน้อยกว่าความเป็นจริงก็ตาม 


อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังติดกลุ่มเสี่ยงตายสูงที่สุดด้านสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ร่วมกับอินเดีย, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้อีกด้วย 

ไทยติดกลุ่มประเทศเสี่ยงตายสูงสุดสำหรับนักท่องเที่ยว

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline