คน กทม. เลือกพรรคไหน "นิด้าโพล" เผย คนกรุงเทพฯ สนับสนุน "พิธา"เป็นนายกฯ

เลือกตั้ง66 คน กทม. เลือกพรรคไหน "นิด้าโพล"ล่าสุด เผยผลสำรวจ คนกรุงเทพฯ ชู "พิธา" เป็นนายกฯ เหนือ"อุ๊งอิ๊งค์-บิ๊กตู่"

“นิด้าโพล”ล่าสุด   ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “คน กทม. เลือกพรรคไหน” ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ จำนวน 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนกรุงเทพมหานครเลือกพรรคไหน 

  การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 


จากการสำรวจเมื่อถามถึง “บุคคลที่คนกรุงเทพมหานคร จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้” พบว่า

คน กทม. เลือกพรรคไหน \"นิด้าโพล\" เผย คนกรุงเทพฯ สนับสนุน \"พิธา\"เป็นนายกฯ

  •      อันดับ 1 ร้อยละ 25.08 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล)
  •      อันดับ 2 ร้อยละ 24.20 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย)
  •      อันดับ 3 ร้อยละ 18.24 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
  •      อันดับ 4 ร้อยละ 5.96 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)
  •      อันดับ 5 ร้อยละ 5.68 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)
  •      อันดับ 6 ร้อยละ 5.20 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้
  •      อันดับ 7 ร้อยละ 4.84 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า)
  •      อันดับ 8 ร้อยละ 2.40 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย)
  •      อันดับ 9 ร้อยละ 2.00 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย)
  •      อันดับ 10 ร้อยละ 1.64 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย)

คน กทม. เลือกพรรคไหน \"นิด้าโพล\" เผย คนกรุงเทพฯ สนับสนุน \"พิธา\"เป็นนายกฯ


อันดับ 11 ร้อยละ 1.56 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และร้อยละ 3.20 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  (พรรคพลังประชารัฐ) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์)

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคพลังประชารัฐ) นายรังสิมันต์ โรม (พรรคก้าวไกล) นายวิกรม กรมดิษฐ์ และนายสกลธี ภัททิยกุล (พรรคพลังประชารัฐ)


เมื่อพิจารณาบุคคลที่คนกรุงเทพมหานครจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า


  กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 50 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 22.14 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 3 ร้อยละ 21.07 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 7.86 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) และอันดับ 5 ร้อยละ 5.36 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)


กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 72 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 23.49 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 3 ร้อยละ 19.30 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 4 ร้อยละ 6.05 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) และอันดับ 5 ร้อยละ 5.81 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  (พรรคไทยสร้างไทย)


กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 16 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 24.43 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 3 ร้อยละ 18.89 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 4 ร้อยละ 7.60 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) และอันดับ 5 ร้อยละ 3.49 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า)


  กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 52 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 22.61 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 19.35 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 4 ร้อยละ 7.47 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) และอันดับ 5 ร้อยละ 6.71 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้


กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 09 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 19.60 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 16.43 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 4 ร้อยละ 7.20 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) และยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 5 ร้อยละ 6.34 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)


กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 65 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 23.96 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 3 ร้อยละ 14.06 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 4 ร้อยละ 6.68 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ และอันดับ 5 ร้อยละ 5.53 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)
 

สำหรับพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 34.92 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย

อันดับ 2 ร้อยละ 27.72 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล

อันดับ 3 ร้อยละ 14.32 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ

อันดับ 4 ร้อยละ 6.76 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 5 ร้อยละ 3.32 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า

อันดับ 6 ร้อยละ 2.96 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย

อันดับ 7 ร้อยละ 2.48 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย

อันดับ 8 ร้อยละ 2.16 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ

อันดับ 9 ร้อยละ 1.68 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 10 ร้อยละ 1.48 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย และร้อยละ 2.20 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้า พรรคไทยภักดี พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคเทิดไท พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ และพรรคเศรษฐกิจไทย

 

เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขต การปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

 

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 00 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 2 ร้อยละ 26.07 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 18.21 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 6.78 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า และอันดับ 5 ร้อยละ 5.36 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์


กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 12 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 25.58 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 13.02 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 10.70 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 2.79 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน


กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 96 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 28.95 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 14.99 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 4.31 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย และอันดับ 5 ร้อยละ 3.70 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์


กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 59 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 27.39 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 16.28 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 5.17 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 3.07 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย


กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 74 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 23.34 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 14.12 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 6.05 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 4.90 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย


กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 48 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 30.88 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 10.14 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 9.68 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 4.15 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า
 

ด้านพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 34.40 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย

อันดับ 2 ร้อยละ 28.76 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล

อันดับ 3 ร้อยละ 14.68 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ

อันดับ 4 ร้อยละ 6.08 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 5 ร้อยละ 3.48 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า

อันดับ 6 ร้อยละ 3.04 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย

อันดับ 7 ร้อยละ 2.60 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย

อันดับ 8 ร้อยละ 2.08 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ

อันดับ 9 ร้อยละ 1.44 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย

อันดับ 10  ร้อยละ 1.28 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 2.16 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้า พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยภักดี พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคเพื่อชาติ พรรคเศรษฐกิจไทย พรรคเทิดไท และพรรคประชาชาติ

 

เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

 

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 71 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 2 ร้อยละ 26.07 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 18.57 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 6.79 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า และอันดับ 5 ร้อยละ 5.36 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์


กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 65 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 26.51 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 13.49 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 10.24 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 2.09 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคเสรีรวมไทย พรรคพลังประชารัฐ และพรรคภูมิใจไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน


กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 19 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 29.57 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 14.37 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 3.29 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคไทยสร้างไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 5 ร้อยละ 2.87 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า


กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 29 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 29.88 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 16.86 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 3.83 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 3.26 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย


กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 16 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 23.05 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 14.41 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 6.05 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 5.19 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย

คน กทม. เลือกพรรคไหน \"นิด้าโพล\" เผย คนกรุงเทพฯ สนับสนุน \"พิธา\"เป็นนายกฯ
กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 79 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 32.03 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 11.29 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 8.30 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 3.92 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า
 

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร ตัวอย่าง ร้อยละ 45.68 เป็นเพศชาย และร้อยละ 54.32 เป็นเพศหญิง  ตัวอย่าง ร้อยละ 11.80 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 16.96 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.96 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.16 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 26.12 อายุ 60 ปีขึ้นไป

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 94.00 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.64 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 1.36 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ ตัวอย่าง ร้อยละ 41.64 สถานภาพโสด ร้อยละ 55.48 สมรส และร้อยละ 2.88 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 12.72 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 24.96 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.80 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 44.56 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 10.96 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 7.84 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 28.64 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 26.00ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 0.16 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 7.12 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 24.32 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 5.92 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 24.96 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 5.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.56 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 17.08 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 7.72 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 11.24 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.44 ไม่ระบุรายได้