เตรียมใจไว้เลย ผู้เชี่ยวชาญคาด 8 เม.ย. ร้อนสุด ชี้เป้าจังหวัดร้อนสุดในไทย

ผู้เชี่ยวชาญคาด 8 เม.ย. นี้ จะเป็นวันร้อนที่สุดก่อนสงกรานต์ พร้อมชี้เป้าจังหวัดในอนาคตที่จะร้อนที่สุดในประเทศไทย

เช็กสภาพอากาศ ล่าสุดวันที่ 3 เม.ย. 2567 รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า

 

เตรียมใจไว้เลย ผู้เชี่ยวชาญคาด 8 เม.ย. ร้อนสุด ชี้เป้าจังหวัดร้อนสุดในไทย

ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายนนี้ อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 40 องศาเซลเซียส ในหลายพื้นที่ และคาดว่า วันที่ 8 เมษายนนี้ จะเป็นวันที่ร้อนที่สุดก่อนสงกรานต์ปีนี้ อุณหภูมิช่วงสงกรานต์จะลดลงมาเล็กน้อย และอาจจะเพิ่มขึ้นหลังสงกรานต์ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป จะเห็นว่าพื้นที่จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดในปัจจุบัน คือ จ.สุโขทัย และจะเป็นจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดในอนาคตด้วย (ร้อนสุดขีดทั้งจังหวัด 49.01 องศาเซลเซียส อีก 60 ปีข้างหน้า) 


จากข้อมูลกรมอุตุฯ ในอดีต จ.สุโขทัย เคยมีอุณหภูมิสูงที่สุด (44.5 องศาเซลเซียส) เป็นลำดับที่ 3 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และเป็นลำดับที่ 6 (44 องศาเซลเซียส) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559

จังหวัดที่จะมีอุณหภูมิสูงสุดรองลงมาในภาคกลาง 

  • พิจิตร 48.74 องศาเซลเซียส
  • ชัยนาท 48.48 องศาเซลเซียส
  • นครสวรรค์ 48.08 องศาเซลเซียส


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • มหาสารคาม 47.85 องศาเซลเซียส 
  • ขอนแก่น 47.58 องศาเซลเซียส
  • ร้อยเอ็ด 47.56 องศาเซลเซียส
  • นครราชสีมา 46.19 องศาเซลเซียส  


ภาคเหนือ

  • ลำปาง 47.19 องศาเซลเซียส
  • ลำพูน 47.13 องศาเซลเซียส


ส่วนพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 44.90 องศาเซลเซียส ผลกระทบที่จะตามมาคือภัยคุกคามที่ไม่สามารถย้อนเวลากลับได้ คลื่นความร้อน-ภัยแล้ง-ฝนตกหนัก-น้ำท่วม-น้ำทะเลหนุนสูง ทุกภาคส่วนธุรกิจ สังคมเมือง และชนบทจะได้รับผลกระทบมากน้อย ในช่วงเวลาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมโดยไม่ประมาท