สนามบินสุวรรณภูมิเรื่องราวของ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2549 ตั้งอยู่ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เดิมมีชื่อว่า "หนองงูเห่า" กระทั่งในปี พ.ศ.2543  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานชื่อว่า "สุวรรณภูมิ" อันหมายถึง แผ่นดินทอง

 

 

การสร้าง สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นแนวคิดของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งคิดโครงการไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ต่อมาได้มีปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเมือง จึงทำให้โครงการต้องเลื่อนออกไป จนถึงสมัยรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน ปี พ.ศ.2534 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการสร้างสนามบินขึ้น ภายใต้การดำเนินการของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย แต่การก่อสร้างก็เกิดปัญหามากมาย ทำให้ยืดเยื้อ กระทั่งถึงยุครัฐบาลของ ทักษิณ ชินวัตร สนามบินสุวรรณภูมิจึงสร้างแล้วเสร็จ ด้วยมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท แต่ถึงอย่างไรก็มีหลากหลายเสียง ออกมาตั้งข้อสังเกตว่า โครงการสร้างสนามบินสุวรรณภูมินั้น มีการทุจริตไม่โปร่งใส แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดสามารถพิสูจน์และเปิดโปงการทุริตได้