เปิดประวัติ! ผู้สร้างบทสวดมนต์บทแรกในโลก "พระนางสุรัสวดี" เทวีแห่งปัญญา และการสร้างสรรค์

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

พระสุรัสวดี

เปิดประวัติ! ผู้สร้างบทสวดมนต์บทแรกในโลก "พระนางสุรัสวดี" เทวีแห่งปัญญา และการสร้างสรรค์
http://www.siamganesh.com/hindusamaj.html

 

พระสุรัสวดี ที่วัดเทพมณเฑียรหรือโบสถ์เทพมณเฑียร

            จากบทแรก ที่กล่าวว่าพระสุนทรีวาณี ทรงเป็นเทวีองค์เดียวกับพระสรัสวดี คุรุเทพแห่งปราชญ์ทั้งมวลในศาสนาฮินดู               

 

เปิดประวัติ! ผู้สร้างบทสวดมนต์บทแรกในโลก "พระนางสุรัสวดี" เทวีแห่งปัญญา และการสร้างสรรค์

ประวัติความเป็นมาของพระสุรัสวดี

พระแม่สรัสวดีเทพเจ้าแห่งนักปราชญ์เทวีแห่งสติปัญญา และความงามการสร้างสรรค์สรรพสิ่ง การดนตรี และมนต์ตรา

            พระสุรัสวดีทรงเป็นมหาเทวีผู้เป็นใหญ่ของศาสนาฮินดู ทรงเป็นหนึ่งในสามของเทพนารีผู้ทรงได้รับการนับถือสูงสุด ได้แก่ พระสรัสวดี พระลักษมี และ พระแม่อุมา มหาเทวีทั้งสามเราเรียกว่า ตรีศักติ พระสรัสวดีเป็นเทวีแห่งความรู้แจ้ง ภูมิธรรม และ ศิลปะวิทยาการ ทิพยรูปแห่งพระองค์ คือ  สาวงามที่ฉลองพระองค์ขาวและมักจะทรงพิณเสมอ ในศิลปะอินเดียมักจะทำเทวรูปให้มี ๔ กร ถือสร้อยประคำ(อักษมาลา) คัมภีร์ และ อังกุศะ(ขอสับช้าง) ประทับอยู่บนดอกบัวแวดล้อมด้วยหงส์ขาวและนกยูงหรือบางทีก็ประทับบนหงส์ขาว ซึ่งมีความหมายทางปรัชญาด้วยกล่าวในด้านความเป็นมาแล้วเทพนารีองค์นี้ทรงเป็นเทพ ที่มีมาตั้งแต่คัมภีร์พระเวท โดยทรงเกี่ยวข้องกับมาน้ำศักดิ์สิทธิ์สายหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้หายไปแล้วในทะเลทรายพรหมวรรต เชื่อกันว่า พระองค์ถือกำเนิดขึ้นโดยเทวานุภาพแห่งพระพรหม โดยมีพระนามในเบื้องแรกว่า ศตรูปา ต่อมาได้เป็นชายาของพระพรหมและทรงช่วยพระพรหมสร้างสรรพสิ่งในโลก แม้แต่มนุษย์คนแรกก็เกิดจากการสร้างสรรค์นี้

             พระสุรัสวดีทรงเกี่ยวเนื่องด้วยสองสิ่งซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมชั้นสูงของอินเดีย  นั่นคือการศึกษา โดยทั่วไปถือกันว่าทรงเป็นผู้คิดค้นอักษรเทวนาครีและอุปถัมภ์การศึกษาทุกอย่าง จึงเป็นเทพองค์แรกที่นักเรียนในอินเดียจะต้องกราบไหว้เมื่อเริ่มเรียนหนังสือ ดังนั้นวันไหว้ครูของนักเรียนอินเดีย ก็คือวันไหว้พระสรัสวดีนั่นเองพระสุรัสวดีไม่เพียงทรงผูกพันกับชาวอินเดียในวัยเรียนเท่านั้น แม้เมื่อเรียนจบแล้ว หากว่าประกอบอาชีพในสายวิชาการ เช่น เป็นครู นักประพันธ์ นักข่าว งานสื่อสารมวลชนทุกชนิดหรือนักวิจัยค้นคว้าต่างๆก็นับถือพระสรัสวดีเป็นสรณะไปตลอด ด้วยเหตุที่ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์โดยตรงสำหรับวิชาชีพเหล่านี้      

         ศิลปกรรมทุกสาขา ได้แก่ งานช่างฝีมือประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม และ ศิลปะการแสดงได้แก่ นาฏยศาสตร์ การละคร การภาพยนตร์และการดนตรี                                            

            ในทางนาฏยศาสตร์นั้นถือกันว่าท่ารำที่สูงและต้องใช้นางระบำฝีมือ คือ ท่ารำพระสุรัสวดีเพราะเปรียบเสมือนการระบำบูชาบรมครูผู้เป็นเทวีแห่งการร่ายรำ ส่วนการวาดรูป การแกะสลักต่างๆ  การดนตรี การขับร้อง การแต่งเพลง และการละครนั้น สังคมอินเดียก็ถือกันว่าเป็นสิ่งล้ำค่าและเป็นของสูงยิ่งที่เราถือกันมาก ผู้ประกอบวิชาชีพในทางศิลปกรรมแต่ละแขนงที่กล่าวมานี้จึงถือว่าพระสุรัสวดีเป็นสรณะและในอีกฐานะหนึ่ง เทพนารีองค์นี้ยังทรงเป็นมารดาแห่งพระเวทซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะ เป็นรากเหง้าของอารยธรรมอินเดียก็ว่าได้ แม้ศาสนาพราหมณ์ที่ใช้คัมภีร์พระเวทเป็นหลักเปลี่ยนรูปเป็นศาสนาฮินดูนานนับพันปีแล้ว แต่คัมภีร์พระเวทก็ยังมีความสำคัญอยู่เช่นเดิม ยังคงเป็นกฎข้อบังตับทางจารีตประเพณีของสังคมอินเดียจนปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยังถือกันว่าพระเวทนั้นเป็นประหนึ่งกฎสวรรค์ของศาสนาฮินดูอีกด้วย พระสุรัสวดีทรงเป็นมารดาแห่งพระเวท จึงทรงอยู่ในฐานะผู้รักษากฎสวรรค์อย่างไรก็ตาม พระสุรัสวดีทรงเป็นสัญลักษณ์ในหมู่นักเรียนทางอักษรศาสตร์และการละครของเราอยู่ แม้ท่ารำพระสุรัสวดีที่ครูละครกรุงเก่าเคยรู้จักกันจะสูญไปนานแล้วก็ตาม

            พระสรัสวดีหรือหลายๆ คนจะเรียกว่าพระสุรัสวดี ในมหากาพย์มหาภารตะนั้นมีการกล่าวถึงว่าพระกฤษณะคือผู้สร้างพระสุรัสวดีและคัมภีร์พระเวทขึ้นมาพร้อมกันจากจิตใจของพระองค์ พระแม่สุรัสวดีจึงถือว่าเป็นเทพแห่งพระเวททั้งปวง เปรียบเสมือนครู อาจารย์ พระองค์คือเทวีแห่งสรรพความรู้ วิชาการอันล้ำลึก วิทยาการอันก้าวหน้า พระองค์คือสัญลักษณ์แห่งงานศิลปะทุกแขนง ทั้งการวาดเขียน การดนตรี อักษรศาสตร์ การแต่งตำรา การเขียนหนังสือ พระองค์คือเทวีแห่งปรีชาญาณอันชัดเจนแจ่มแจ้ง การเล่าเรียน ศึกษาหาความรู้ การวิจัย การวิเคราะห์ การพูดจา การเจรจาต่อรอง ตลอดจนเป็นผู้ให้กำเนิดอักขระของอินเดียคืออักษรเทวนาครี

            นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นผู้ให้กำเนิดบทสวดมนต์บทแรกของจักรวาล ชาวฮินดูยังนับถือพระสรัสวดีเป็นเทวีแห่งเวทมนต์ คาถา และการประกอบพิธีกรรม ฉะนั้นหากมีการประกอบพิธีบูชาเทพหรือเทศกาลใดๆ แล้ว ถ้าอัญเชิญพระพิฆเนศเป็นเทพองค์แรกก็จะทำให้พิธีนั้นๆ เกิดสิริมงคลขึ้น และการอัญเชิญพระแม่สรัสวดีร่วมด้วย ก็ย่อมบันดาลให้การสวดมนต์และการประกอบพิธีกรรมทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างศักดิ์สิทธิ์ มีพลังเข้มข้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด พระสรัสวดีทรงโปรดการแสดงดนตรี การบรรเลงบทเพลง การร้องเพลงถวาย การอ่านบทกวีถวาย ฯลฯ ผู้บูชานิยมเปิดเพลงหรือบรรเลงดนตรีที่มีท่วงทำนองประณีตงดงามถวายแด่พระองค์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทใดท่านก็โปรดทั้งสิ้น เช่น พิณ จะเข้ ขิม กลอง ฯลฯ

เปิดประวัติ! ผู้สร้างบทสวดมนต์บทแรกในโลก "พระนางสุรัสวดี" เทวีแห่งปัญญา และการสร้างสรรค์

            การบูชาพระสรัสวดีนั้นก็เหมาะสมแก่นักเรียน นักศึกษา มีการประดิษฐานเทวรูปในสถานศึกษา เช่น ที่วัดเทพมณเฑียรก็ประดิษฐานเทวรูปพระแม่สรัสวดีไว้หน้าทางเข้าโรงเรียนภารตวิทยาลัย ผู้ที่จะเดินเข้าโรงเรียนและวัดเทพมณเฑียรก็จะสักการะเทวรูปพระแม่สรัสวดีก่อนเสมอ นอกจากนี้พระแม่สรัสวดียังเหมาะสมแก่การบูชาสำหรับผู้มีอาชีพเป็นครู นักวิจัย นักวิชาการ นักโบราณคดี ผู้ที่อยู่ในแวดวงแพทย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฯลฯ

 

            หากใครมีโอกาสได้กราบไหว้รูปจำลองพระแม่สรัสวดี ก็ลองขอพรให้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาดูนะคะ จะได้มีกำลังใจให้สู้ศึกษาหาความรู้ต่อไป แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราต้องตั้งใจเรียนและหมั่นเพียรหาความรู้กันอยู่เสมอนะคะ

 

การเดินทางไปยังวัดเทพมณเฑียร

            การเดินทางมาที่เทพมณเฑียร ซึ่งอยู่ชั้นที่สามของอาคารที่ทำการสมาคมฮินดูสมาซและโรงเรียนภารตวิทยาลัยนั้น ตัวอาคารตั้งอยู่ข้างโรงเรียนเบญจมราชาลัย และอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดสุทัศน์เทพวราราม โดยมีรถประจำทางผ่านหลายสายดังนี้ สาย10 12 19 35 42 56 96 และรถปรับอากาศสาย42

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลมาก : หนังสือรัตนเทวีปกรณ์  ผู้แต่ง :  กิตติ วัฒนะมหาตม์ (ประวัติความเป็นมา)