“ยูงทอง”...เพลงพระราชนิพนธ์ พระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...เรื่องที่เรา(อาจ)ไม่เคยรู้มาก่อน..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http:/panyayan.tnews.co.th

 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นต้นมา ทางมหาวิทยาลัยได้ใช้เพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองมอญดูดาว ซึ่งประพันธ์โดยขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนนาคพันธุ์) เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเรื่อยมา
   จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะเสด็จมาทรงดนตรี ณ เวทีลีลาศ สวนอัมพร ภายในพระราชวังดุสิต ในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔
   พระองค์รับสั่งว่าจะทรงพระราชนิพนธ์เพลงประจำมหาวิทยาลัยพระราชทานให้แก่นักศึกษาธรรมศาสตร์ จนในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ พระองค์เสด็จฯ มาทรงดนตรี ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงบรรเลงทำนองเพลงที่จะพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยด้วย โดยมีนายจำนงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์)ข้าราชสำนัก เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้อง และยกร่างโดยหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
   ชื่อ ยูงทอง นั้น เป็นชื่อที่ชาวธรรมศาสตร์เรียก ต้นหางนกยูงฝรั่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาทรงปลูกไว้ที่หน้าหอประชุมใหญ่จำนวน ๕ ต้น เมื่อ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. พร้อมกับทรงพระราชทานให้เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะหางนกยูงฝรั่งนั้น ออกดอกสีเหลืองและแดงในช่วงหน้าร้อน มีสีสอดคล้องกับสีประจำมหาวิทยาลัยคือสีเหลือง-แดง

“ยูงทอง”...เพลงพระราชนิพนธ์ พระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...เรื่องที่เรา(อาจ)ไม่เคยรู้มาก่อน..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 

เพลงพระราชนิพนธ์ “ยูงทอง”
 คำร้อง : นายจำนงราชกิจ
แหล่งศึกษาร่มเย็นเด่นริมสายชล เราทุกคนรักดุจหัวใจ
ปลูกยูงทองไว้เคียงโดมมุ่งประโลมโน้มใจรัก ธรรมจักรนบบูชาเทิดไว้
เหลืองแดงแสงธรรมศาสตร์วิไล ปกแผ่ไปในทุกทาง
สัญลักษณ์ดีเด่นเห็นกระจ่าง อย่าจืดจางรักร่วมทางกันไป
ทรงธรรมปานดังตราชูเด่น ทรงเป็นดวงธรรมนำทางให้
พิทักษ์รักษาเชิดชูไว้ อบอุ่นใจไปทุกกาล
 พระธรรมสถิตร่วมจิตสมาน ปฏิญาณรักสามัคคี
รักยูงทองงามเด่นเหนือนที ส่งศักดิ์ศรีไว้ให้ยิ่งยืนนาน

“ยูงทอง”...เพลงพระราชนิพนธ์ พระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...เรื่องที่เรา(อาจ)ไม่เคยรู้มาก่อน..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ทั้งต้นยูงทอง ต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงปลูกด้วยพระองค์เอง และเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง ทำให้เหล่าชาวธรรมศาสตร์มีความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยน้ำพระทัย ที่แผ่ไพศาลไปทั่วแผ่นดิน

“ยูงทอง”...เพลงพระราชนิพนธ์ พระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...เรื่องที่เรา(อาจ)ไม่เคยรู้มาก่อน..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
 ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซท์
 

http://www.pssgroup.moi.go.th/tree_king.html
และวิกิพีเดีย