ผลร้ายของการผิดศีลมีผลรุนแรงกว่าที่คิด โดยธรรมเทศนา หลวงปู่เทสก์ วัดหินหมากเป้ง

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

ผลร้ายของการผิดศีลมีผลรุนแรงกว่าที่คิด โดยธรรมเทศนา หลวงปู่เทสก์ วัดหินหมากเป้ง

ผลร้ายของการผิดศีลมีผลรุนแรงกว่าที่คิด โดยธรรมเทศนา หลวงปู่เทสก์ วัดหินหมากเป้ง

ผู้ไม่มีศีลได้ชื่อว่าเป็นผู้สกปรก

ดังท่านแสดงไว้ในเรื่องโทษของศีลว่า ผู้ล่วงละเมิดในศีลข้อนั้นๆ นอกจากจะเป็นผู้สกปรก เดือดร้อนด้วยโทษนั้นๆ แล้ว

เมื่อตายไปแล้วจะต้องไปสู่ทุคติ มีนรกเป็นที่สุด เมื่อเสวยผลของกรรมนั้นพอควร

แล้ว จึงจะพ้นจากนรกนั้นมาเกิดเป็นคนแล้วได้รับเศษกรรมนั้นอีก ดังนี้ ...

 

ผลร้ายของการผิดศีลมีผลรุนแรงกว่าที่คิด โดยธรรมเทศนา หลวงปู่เทสก์ วัดหินหมากเป้ง

๑ .. โทษของการฆ่าสัตว์ ทรมานสัตว์ ..

จะเป็นผู้มีอายุสั้นพลันตาย เป็นคนขี้โรค ทรมาน รูปร่างก็น่าเกลียด ไม่มีใครเมตตาเอ็นดู

๒ ..โทษของการฉ้อโกง ลักขโมยของเขา ..

จะเป็นคนจนทรัพย์อับปัญญาอนาถาหาที่พึ่งมิได้ หาทรัพย์มาไว้ได้ ก็จะมีแต่คนมาฉ้อโกงลักขโมยเอา และฉิบหายด้วยภัย ต่าง ๆ

๓ .. โทษของการประพฤติมิจฉาจาร ..

เมื่อได้ลูกเมียมาจะได้แต่คนว่ายากสอนยากประพฤตินอกใจ ทำให้ชอกช้ำใจเป็นทุกข์มาก

๔ .. โทษของการกล่าวเท็จโกหกเป็นต้น ..

เมื่อเกิดมาเป็นคนพูดจาสิ่งใดไม่มีคนเชื่อถ้อยฟังคำ มีแต่เขาจะมาหลอกลวงให้เสียทรัพย์ เสียดสีด่าว่าหยาบคายต่าง ๆ นานาเป็นต้น

๕ .. โทษของการดื่มสุราเมรัย ..

จะเป็นคนบ้านใบ้เสียจริตผิดมนุษย์อีกทั้งเป็นคนโง่เขลา เบาปัญญาไม่น่าคบ

ผลร้ายของการผิดศีลมีผลรุนแรงกว่าที่คิด โดยธรรมเทศนา หลวงปู่เทสก์ วัดหินหมากเป้ง

นี่โทษของการไม่ตกแต่งฝึกฝนอบรม กาย วาจา ใจ ตามศีลธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สกปรกเศร้าหมองทั้งที่เป็นมนุษย์และละโลกนี้ไปแล้ว

ด้วยเหตุนี้ จึงควรแต่งกาย วาจา ใจ ให้สะอาดเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้

เพราะถ้าไม่สะอาดแต่เมื่อยังอยู่ในโลกนี้ ตายไปแล้วก็จะเป็นผู้สกปรกไม่สะอาดในโลกหน้าต่อไปอีก ดังแสดงมาแล้ว ..

ธรรมเทศนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    วัดหินหมากเป้ง

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด