พุทธพาณิชย์อู้ฟู่!! "ปันเชินลามะ" ออกมาแฉ "อลัชชีแดนมังกร" รุกหนัก เรี่ยไรชาวบ้าน เปลี่ยนวัดเป็นสถาบันการเงิน ... เจริญรอยตามพี่ไทย?!!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งปาฏิหาริย์ http://www.tnews.co.th

ปัญหาเรื่อง “พระสงฆ์” กับ “เงินทอง” ไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น ... เพราะที่ประเทศจีนก็กำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่เช่นกัน

เรื่องของเรื่องก็คือ  องค์ปันเชินลามะที่ ๑๑ รองประธานพุทธสมาคมของจีน ได้ออกมาตำหนิว่า  ทุกวันนี้ศาสนาพุทธในประเทศจีนต้องมัวหมองไม่น้อย เพราะนักบวช (หรือพระปลอม) หลายรูปได้เข้ามาวุ่นวายกับเรื่องเงินๆ ทองๆ และการบริหารงานของวัดหลายแห่งก็มีแนวโน้มเป็นแบบ “พุทธพาณิชย์” จนแทบจะหาเงินใช้ได้เองแล้ว

องค์ปันเชินลามะกล่าวว่า

“วัดบางแห่งถึงขนาดทำตัวเป็นประหนึ่งสถาบันการเงินหรือศูนย์การค้า  ในขณะที่พระบางรูปก็กลายเป็นอลัชชีหลอกลวงเรี่ยไรเงินทองจากชาวบ้าน”!!

 

พุทธพาณิชย์อู้ฟู่!! "ปันเชินลามะ" ออกมาแฉ "อลัชชีแดนมังกร" รุกหนัก เรี่ยไรชาวบ้าน เปลี่ยนวัดเป็นสถาบันการเงิน ... เจริญรอยตามพี่ไทย?!!

องค์ปันเชินลามะ

แม้ว่าปัญหาเช่นนี้จะเกิดกับวัดและพระสงฆ์จำนวนน้อยเมื่อเทียบกับวัดและพระสงฆ์ทั้งหมดในประเทศจีน แต่องค์ปันเชินลามะก็แสดงความเป็นห่วงว่า  หากยังปล่อยปละละเลยให้พฤติกรรมเหล่านี้ดำเนินต่อไป ปัญหาก็จะหยั่งรากลึกจนแก้ไขได้ยากในระยะยาว

ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้น พระสงฆ์ก็อาจจะกลายเป็นแค่บริกรทางศาสนาที่ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้รักษาพระธรรมวินัยและเป็นผู้นำทางศีลธรรมให้กับชาวบ้านได้อีกต่อไป  ส่วนวัดก็จะเหลือเพียงพระพุทธรูปและโบสถ์วิหารที่สวยงามอลังการ แต่ขาดจิตวิญญาณแห่งความเป็นพุทธที่แท้จริง!!

 

พุทธพาณิชย์อู้ฟู่!! "ปันเชินลามะ" ออกมาแฉ "อลัชชีแดนมังกร" รุกหนัก เรี่ยไรชาวบ้าน เปลี่ยนวัดเป็นสถาบันการเงิน ... เจริญรอยตามพี่ไทย?!!

พุทธพาณิชย์อู้ฟู่!! "ปันเชินลามะ" ออกมาแฉ "อลัชชีแดนมังกร" รุกหนัก เรี่ยไรชาวบ้าน เปลี่ยนวัดเป็นสถาบันการเงิน ... เจริญรอยตามพี่ไทย?!!

พุทธพาณิชย์อู้ฟู่!! "ปันเชินลามะ" ออกมาแฉ "อลัชชีแดนมังกร" รุกหนัก เรี่ยไรชาวบ้าน เปลี่ยนวัดเป็นสถาบันการเงิน ... เจริญรอยตามพี่ไทย?!!

---------------------------------------------------------

ที่มา : http://www.dnaindia.com/world/report-china-s-panchen-lama-attacks-commercialisation-of-buddhism-2350149