ครบรอบ ๕๘ ปีการอภิเษกสมรสที่ชาวญี่ปุ่นกล่าวขาน “เทพนิยายที่เกิดขึ้นจริง” ของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ  และ สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

ครบรอบ ๕๘ ปีการอภิเษกสมรสที่ชาวญี่ปุ่นกล่าวขาน “เทพนิยายที่เกิดขึ้นจริง” ของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ  และ สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ

ครบรอบ ๕๘ ปีการอภิเษกสมรสที่ชาวญี่ปุ่นกล่าวขาน “เทพนิยายที่เกิดขึ้นจริง” ของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ  และ สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ
เมื่อวันที่ ๑๐เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒ มกุฎราชกุมารอะกิฮิโตะ (Prince Akihito) ทรงอภิเษกสมรสกับ นางสาวมิชิโกะ โชะดะ (Michiko Shoda) นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่พระราชวงศ์แต่งงานกับสามัญชน ภายหลังนางสาวมิชิโกะได้รับโปรดเกล้าฯ ขึ้นเป็น เจ้าหญิงมิชิโกะ เมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะ (Emperor Hirohito) พระบิดาเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๒ เจ้าฟ้าชายอะกิฮิโตะ ก็ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิองค์ที่ ๑๒๕ ของญี่ปุ่น พระนามว่า สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ (His Imperial Majesty Emperor Akihito) จากนั้นก็ได้สถาปนาเจ้าหญิงมิชิโกะ ขึ้นเป็น สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ (Empress Michiko) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น และเป็นพระประมุขเพียงพระองค์เดียวในโลกที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระจักรพรรด

ครบรอบ ๕๘ ปีการอภิเษกสมรสที่ชาวญี่ปุ่นกล่าวขาน “เทพนิยายที่เกิดขึ้นจริง” ของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ  และ สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ
ติดตามข่าวเพิ่มที่ : ด้วยพระทัยระลึกถึง!… พระจักรพรรดิญี่ปุ่นตรัสกับสื่อถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น! เผยภาพหาชมยาก! ครั้ง ร.9 เสด็จเยือนญี่ปุ่นครั้งแรก
 

ครบรอบ ๕๘ ปีการอภิเษกสมรสที่ชาวญี่ปุ่นกล่าวขาน “เทพนิยายที่เกิดขึ้นจริง” ของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ  และ สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ

พระราชพิธีหมั้นและอภิเษกสมรส
มิชิโกะ โชดะ ได้พบกับมกุฎราชกุมารอะกิฮิโตะครั้งแรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ที่สนามเทนนิสในเมืองคะรุอิซะวะ ซึ่งสภาพระราชวงศ์ (Imperial Household Council) ได้อนุมัติพระราชพิธีหมั้นของมกุฎราชกุมารกับนางสาวโชดะในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายนปีถัดมา ช่วงเวลาเดียวกันนั้น สื่อมวลชนต่างให้ความสนใจและเรียกว่า "รักหวานในสนามเทนนิส" (romance of the tennis court) บ้างก็ว่าเป็น "เทพนิยาย" ที่เกิดขึ้นจริง พระราชพิธีหมั้นถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๒ แม้พระคู่หมั้นจะเป็นสตรีที่มาจากครอบครัวที่มั่งคั่ง แต่ก็มีพื้นเพเป็นสามัญชนเท่านั้น ในช่วงปีดังกล่าวนั้นสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปที่คุ้นเคยกับพระราชวงศ์ญี่ปุ่นเข้าใจว่า พระราชวงศ์จะต้องคัดเลือกสุภาพสตรีที่มีเชื้อสายเจ้าหรือเป็นลูกหลานขุนนางมาให้พระยุพราชเสกสมรสโดยเฉพาะ นอกจากนี้ประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการหมั้นนี้เพราะพระคู่หมั้นมาจากครอบครัวคริสตัง  แม้เธอจะไม่เคยรับศีลล้างบาป รวมทั้งมีข่าวลือหนาหูว่าสมเด็จพระจักรพรรดินีนะงะโกะก็ทรงต่อต้านพระราชพิธีหมั้นเช่นกัน  อย่างไรก็ตามความรักของทั้งสองพระองค์นั้นได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะชนชั้นการเมืองที่จะแสดงให้เห็นถึงพลังของคนหนุ่มสาว มิชิโกะจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยและประชาธิปไตยในญี่ปุ่น ที่สือมวลชนเรียกว่า "มิชชิบูม" (Mitchi boom) ที่สุดพระราชพิธีอภิเษกสมรสก็ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๒ ซึ่งจัดอย่างลัทธิชินโตตามพระราชประเพณี มีประชาชนโตเกียวกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน ร่วมถวายพระพรแสดงความยินดีบริเวณเส้นทางเสด็จยาว ๘.๘ กิโลเมตร รวมทั้งยังมีการถ่ายทอดสดงานอภิเษกสมรส (ถือเป็นครั้งแรกของญี่ปุ่นที่มีการถ่ายทอดสดงานอภิเษกสมรสของจักรพรรดิในอนาคต) อันมีผู้ชมกว่า ๑๕  ล้านคน ซึ่งมีหลายครอบครัวลงทุนซื้อโทรทัศน์มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

ครบรอบ ๕๘ ปีการอภิเษกสมรสที่ชาวญี่ปุ่นกล่าวขาน “เทพนิยายที่เกิดขึ้นจริง” ของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ  และ สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ
ติดตามข่าวเพิ่มที่ :“ทรงอาลัยลา!” กว่า60ปี!พระจักรพรรดินีญี่ปุ่น เทิด ร.9 ดังพระเชษฐา... เปิดความหมายที่แท้ “ซาโยนาระ” ลึกซึ้งจนกลั้นน้ำตาไม่ไหว!!
 

ครบรอบ ๕๘ ปีการอภิเษกสมรสที่ชาวญี่ปุ่นกล่าวขาน “เทพนิยายที่เกิดขึ้นจริง” ของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ  และ สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ

สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์น้ำผู้หนึ่ง ทรงศึกษาวิชามีนวิทยา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกะคุชุอิน กรุงโตเกียว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จมายังประเทศไทย และทรงทูลเกล้าฯ ถวายปลานิลจำนวน 50 ตัว แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งนั้นได้โปรดเกล้า ให้ทดลองเลี้ยงปลานิลในบ่อสวนจิตรลดา เป็นหนึ่งโครงการในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ซึ่งการทดลองเลี้ยงนับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง จนปัจจุบัน ปลานิลกลายเป็นหนึ่งในปลาเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย โดยก่อนหน้านั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำ เจ้าชายอะกิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงมิชิโกะ มกุฎราชกุมารี ได้เสด็จทอดพระเนตรกิจการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2507
ครบรอบ ๕๘ ปีการอภิเษกสมรสที่ชาวญี่ปุ่นกล่าวขาน “เทพนิยายที่เกิดขึ้นจริง” ของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ  และ สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ

ที่มาจาก : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://guru.sanook.com

ติดตามข่าวเพิ่มที่ :๒ พระราชาผู้ทรงรักและเชียวชาญเรื่องปลายิ่งกว่าผู้ใด จักรพรรรดิอะกิฮิโต และ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์