สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) ทรงอำนวยพรปีใหม่ไทย#เทศกาลวันครอบครัว

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) ทรงอำนวยพรปีใหม่ไทย#เทศกาลวันครอบครัว

วันนี้(๑๔ เมษายน ๒๕๖๐)  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) ทรงอวยพร เนื่องในวันปีใหม่ไทย มีใจความว่า

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) ทรงอำนวยพรปีใหม่ไทย#เทศกาลวันครอบครัว
อ่านข่าวต่อได้ที่: ขนลุกซ้ำๆ! ดั่งเทวดามาร่วมอนุโมทนา! เผยนาทีประวัติศาสตร์ ตัวแทน3สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมกันครบ ชื่นชมใกล้ชิดพระบารมี ร.10
 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) ทรงอำนวยพรปีใหม่ไทย#เทศกาลวันครอบครัว

" ด้วยอำนาจแห่งกุศลทั้งหลายที่ท่านได้ทำตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
และที่อาตมาภาพได้บำเพ็ญไปแล้วแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็ดี
ขอน้อมกุศลแห่งความดีที่ได้กระทำมาแล้ว
อำนวยพรให้เป็นพรปีใหม่แบบไทยๆ โบราณของเราแด่ท่านทั้งหลาย 
จงประสบแต่ความสุขกายสบายใจ ที่ท่านทั้งหลายประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสัมฤทธิ์ตามประสงค์ทุกประการ ”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) ทรงอำนวยพรปีใหม่ไทย#เทศกาลวันครอบครัว
อ่านข่าวต่อได้ที่: “จีนกับไทยไม่เคยเหินห่างจากกัน เป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดกันมาตลอด” สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) เมื่อมีพระปฏิสันถาร พระอาจารย์ใหญ่เสวียเฉิง
 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) ทรงอำนวยพรปีใหม่ไทย#เทศกาลวันครอบครัว

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) ทรงมีพระดำรัสห่วงการเล่นน้ำสงกรานต์ในกรุงเทพฯ ผิดเพี้ยนไปมากเอาแต่สาดน้ำโครมๆ ขอให้ช่วยกันอนนุรักษ์ ประเพณี รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเล่นน้ำสงกรานต์ให้เหมาะสม ก็จะเกิดความดีงาม และขออำนวยพร ขออำนาจแห่งกุศลผลบุญแห่งความดี ที่ทุกคนได้กระทำมาแล้วจงร่วมกันเป็นปัจจัยอำนวยพรปีใหม่ไทยนี้
ที่มาข้อมูล  FB เพจวัดป่าและ www.sanook.com www.Mthai.com

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) ทรงอำนวยพรปีใหม่ไทย#เทศกาลวันครอบครัว
อ่านข่าวต่อได้ที่: บันทึกนาทีมงคลแห่งประวัติศาสตร์พระป่า ...เหตุอัศจรรย์!! ขณะในหลวง ร.10 ทรงประกอบพิธี “ยกฉัตรเจดีย์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ” #ปรากฏการณ์มงคล
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด