ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวด16/12/65 ธกส ออกอะไรวันนี้

ตรวจหวย ธ.ก.ส.16/12/65 ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดล่าสุด

ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.16/12/65 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565 การออกรางวัลผลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 34 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 28 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 16 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 6 และ รางวัลสลากดิจิทัล ธ.ก.ส.ครั้งที่ 1 ตรวจสลากธ.ก.ส. เลขเด็ด16/12/65 หวย ธกส.งวดนี้ ธกสออกอะไรวันนี้

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวด16/12/65 ธกสออกอะไรวันนี้

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 3 : RO 9293712


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 : กG 9293712

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : ญA 9293712

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฐJ 9293712

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท

1F 9293712


รางวัลพิเศษสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 500,000 บาท

1A 6312212 , 1A 2836856

 

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10,000 บาท

9293712


รางวัลที่ 2

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 5,000 บาท , สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.  รางวัลละ 2,000 บาท 

3100931  5199670  7362611


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท

317  812

 

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท 

088

 

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม และ สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท 

4701


รางวัลที่ 3

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 2,500 บาท , สลากดิจิทัล ธกส  รางวัลละ 1,000 บาท 

1305256  5234140  0585439  8760013  5197760

2389452  2191061  2378704  1737960  1706534

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวด16/12/65 ธกสออกอะไรวันนี้

รางวัลที่ 4

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 1,000 บาท , สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท 

5870157  0829538  0198150  0637349  1250745

1111582  9027585  6448502  5200562  9291602

0534313  0254852  9285505  2761849  1703313

4967189  2453968  7419707  2714599  9997348


รางวัลที่ 5

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 500 บาท , สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท 

9350879  9872440  6182067  0424095  4916404

1151004  3733993  4720574  0970094  4757638

2931373  1756965  9787013  6260667  8111647

2731175  2581781  1974256  3588809  3728147


2299422  5217763  5701087  8246495  5177203

7397010  6006460  7607659  6313073  4456390

2091435  3234885  4598199  5772525  3229024

4530733  2555808  5893176  1238841  2973317


0062768  9365465  5643442  0226916  4921092

6088390  8338622  6092440  7826506  5486085

4030942  7447292  1011546  0428659  6018949

6522548  6628791  1258640  5300397  3504799


6549942  6929869  5683861  5060204  2483021

6786376  7718953  7619450  2009930  9419571

3171924  6454353  4749208  3950163  5115590

6739863  6141589  0077813  8033772  5788254


0347341  2204415  9753190  2646875  2500259

4653166  3558592  6970831  8500565  7299391

4151640  3832616  8171373  8844900  9599889

1662656  0868159  6223161  0839558  0072932


ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline