สั่งเด้งฟ้าผ่า ผู้กำกับ สน.ทองหล่อ ปล่อยผับ-บาร์ แพร่เชื้อโควิด

พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ ผบก.น.5 ลงนามในคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ที่ 103/2564 เรื่องข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน

วันนี้ (12 เมษายน 2564) พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ ผบก.น.5 ลงนามในคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ที่ 103/2564 เรื่องข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน

สั่งเด้งฟ้าผ่า ผู้กำกับ สน.ทองหล่อ ปล่อยผับ-บาร์ แพร่เชื้อโควิด

ตามคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ที่ 102/2564 ลง 9 เมษายน 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ นั้น เพื่อให้การบริหารงานในภาพรวมตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมดังนั้นอาศัยอำนาจตามมาตรา 15, มาตรา 72(4) และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 7/2549 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่การสอบสวนและระเบียบตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการตำแหน่งต่างๆ และรักษาราชการแทนภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ดังนี้

1.พ.ต.อ.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ

2.พ.ต.ท.ธนาธิป ชมภูนิช สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ

3.พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 (ศปก.บก.น.5)

4.พ.ต.ท.ธนากร งามเย็น สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 (ศปก.บก.น.5)

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2564

สั่งเด้งฟ้าผ่า ผู้กำกับ สน.ทองหล่อ ปล่อยผับ-บาร์ แพร่เชื้อโควิด

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

สั่งเด้งฟ้าผ่า ผู้กำกับ สน.ทองหล่อ ปล่อยผับ-บาร์ แพร่เชื้อโควิด