เรื่องดีๆ ที่น้อยคนจะรู้ พระกรณียกิจมากมายของพระองค์ภาฯ หนักอึ้งไม่น้อย #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ติดตามรายละเอียด http://deeps.tnews.co.th/

 

 

เรื่องราวของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หรือ ร้อยเอกหญิง ดอกเตอร์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ  ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และ เอกด้านกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศ สหรัฐอเมริกา หลังจากทรงสำเร็จการศึกษา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงทุ่มเทในงานด้านกฎหมาย โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากงานหลัก พระองค์ทรงมีความสนพระทัยในโครงการด้านกฎหมาย และ กระบวนการยุติธรรม โดยได้ก่อตั้งกองทุนและโครงการต่างๆขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขัง เช่นโครงการจัดทำมาตราฐานผู้ต้องขังหญิง ในการช่วยเหลือ และหยุดความรุนแรงต่อเด็ก และ สตรี และพระองค์ยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ออกจากเรือนจำไปแล้ว ที่ไม่มีอาชีพ ให้มีอาชีพ และมีงานทำเพื่อหาเลี้ยงตนเองได้

 

 

เรื่องดีๆ ที่น้อยคนจะรู้ พระกรณียกิจมากมายของพระองค์ภาฯ หนักอึ้งไม่น้อย #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

โดยน้อมนำเอาหลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินโครงการ ซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรัสว่า จุดเริ่มต้นของปัญหามักเกิดจากทัศนคติแบบวัตถุนิยมซึ่งนำไปสู่หนี้สิน เพราะฉะนั้นการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีสติ ประมาณตนและไม่มีความเสี่ยง ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังเหล่านี้ต้องกลับเข้าไปมีชีวิตอยู่ในเรือนจำอีก เรียกว่านอกจากงานประจำของพระองค์แล้ว พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภายังทรงสนพระทัยในการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นตามจังหวัดต่างๆในหลายจังหวัดอีกด้วย เช่นที่  จ.หนองบัวลำภู อุดรธานี  อ่างทอง ซึ่งหลายครั้งที่พระเจ้าหลานเธอมักจะทรงขับรถยนตร์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง แอบไปดูความก้าวหน้าของโครงการต่างๆเป็นการส่วนพระองค์ อยู่บ่อยครั้ง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : โผล่อีกแพะรับบาป!! หนุ่มติดคุก33ปีคดีพยายามฆ่าชีวิตสุดวิกฤต โชดคีได้รับพระเมตตา"องค์ภาฯ"ส่งจนท.พิสูจน์จนพ้นผิดแต่ความเป็นธรรมยังได้คืนไม่ครบ

 

 

เรื่องดีๆ ที่น้อยคนจะรู้ พระกรณียกิจมากมายของพระองค์ภาฯ หนักอึ้งไม่น้อย #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เรียกว่าทั้งงานหลวง งานราษฎร์ซึ่งถือเป็นพระกรณียกิจที่หนักอึ้งไม่น้อยที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายแบกรับพระกรณียกิจต่างๆไว้ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเอง นับเป็นน้ำพระทัย และพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : พระจริยาวัตรงดงาม..เรื่องจริงที่หลายคนอาจไม่รู้ "พระองค์ภาฯ" ทรงเป็นตัวอย่างพุทธมามกะ เสด็จฯทำบุญ-ปฏิบัติธรรมเป็นการส่วนพระองค์สม่ำเสมอ #ทรงพระเจริญ

 

 

 

เรียบเรียงโดย กำพลาภร สำนักข่าวทีนิวส์

ขอบคุณ แฟนข่าวบุญระดม