ตั้งเงินรางวัล 2ล้าน ผู้แจ้งเบาะแสจับคนร้าย คดีฆาตกรรม"โทโมโกะ"สาวญี่ปุ่น

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับ ครอบครัว นางสาวโทโมโกะ คาวาชิตะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของบุตรสาว ดีเอสไอ ให้รางวัล2ล้านบาท ผู้ให้เบาะแสนำไปสู่การจับคนร้ายที่ลงมือ


 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่อาคารกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนางสาวเอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนกองกฎหมาย และผู้แทนกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้การต้อนรับ นายยาสุอากิ และนางเอโกะ คาวาชิตะ (Mr. Yasuaki Mrs. Eiko KAWASHITA) บิดาและมารดาของนางสาวโทโมโกะ คาวาชิตะ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

 

และติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของบุตรสาว ซึ่งถูกฆาตกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 ณ จังหวัดสุโขทัย 

การพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้คดีฆาตกรรมเป็นคดีที่ไม่มีอายุความดังเช่นกฎหมายญี่ปุ่น ซึ่งคดีดังกล่าวจะหมดอายุความในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2570  ความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนคดีการเสียชีวิตของบุตรสาว การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียชีวิต และ การแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางคดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและญี่ปุ่น 

ตั้งเงินรางวัล 2ล้าน ผู้แจ้งเบาะแสจับคนร้าย คดีฆาตกรรม\"โทโมโกะ\"สาวญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยยินดีรับเรื่องการยกเลิกอายุความในคดีอาญาไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมาย และพร้อมประสานความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษต่อไป ในส่วนของค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียชีวิตนั้น ได้มีการเบิกจ่ายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 เมื่อปี 2551 แล้ว อย่างไรก็ตาม จะพิจารณาสิทธิในการได้รับค่าทดแทนในส่วนอื่นที่อาจมีสิทธิได้รับต่อไป 

ตั้งเงินรางวัล 2ล้าน ผู้แจ้งเบาะแสจับคนร้าย คดีฆาตกรรม\"โทโมโกะ\"สาวญี่ปุ่น
 

ตั้งเงินรางวัล 2ล้าน ผู้แจ้งเบาะแสจับคนร้าย คดีฆาตกรรม\"โทโมโกะ\"สาวญี่ปุ่น

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ประกาศให้เงินรางวัล 2,000,000 บาท สำหรับผู้ให้เบาะแส นำไปสู่การจับคนร้ายในคดีฆาตกรรม นางสาว โทโมโกะ คาวาชิตะ นักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่น เหตุเกิดวันที่ 25 พ.ย.2550 ที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ตั้งเงินรางวัล 2ล้าน ผู้แจ้งเบาะแสจับคนร้าย คดีฆาตกรรม\"โทโมโกะ\"สาวญี่ปุ่น

สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ นายวรพจน์ ไม้หอม : 06-3203-9624 รองผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง สายด่วน DSI : 1202 หรือ https://www.dsi.go.th