ครม.แต่งตั้ง "นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์" เป็น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำฯ

ครม.แต่งตั้ง "นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์" เป็น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำฯ ลูกน้อง พร้อมใจกัน มอบดอกไม้ ยินดี

เพจเฟซบุ๊ก Wassana Nanuam ได้โพสต์ข้อความและเนื้อหาดังนี้

ยินดี “ผอ.นัท”
ครม. แต่งตั้ง เป็น
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝ่ายข้าราชการประจำฯ
ลูกน้อง พร้อมใจกัน มอบดอกไม้ ยินดี

.
ครม.แต่งตั้ง "นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์" เป็น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำฯ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.แต่งตั้ง "นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์" เป็น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำฯ

>>Lazada มอบดีลช๊อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<