"ประยุทธ์ "ได้ไปต่อ มติศาลรัฐธรรมนูญ เป็นนายกฯตั้งแต่ปี2560 นับวาระตามรธน.

"ลุงตู่อยู่ต่อ" ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ ยังไม่ครบ 8 ปี เริ่มนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ 6 เมษายน 2560


   30ก.ย.65 วันชี้ชะตา"พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา" ปม"8 ปีนายกฯ โดยอัปเดตล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยด้วยเสียงข้างมาก เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี 2560  ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่  6 เม.ย.2560  ซึ่งแม้คณะรัฐมนตรีจะเข้ารับตำแหน่งก่อนรธน.ปี 60 ก็ให้เป็นไปตามวาระดำรงตำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2560 
 

\"ประยุทธ์ \"ได้ไปต่อ มติศาลรัฐธรรมนูญ เป็นนายกฯตั้งแต่ปี2560 นับวาระตามรธน.
   โดยทางเนชั่น ออนไลน์ มีรายงานล่าสุดว่า ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย นายกฯ8ปี ผลการพิจารณา  ศาลรัฐธรรมนูญ ได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้  จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา  ปรึกษาหารือ ลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง

\"ประยุทธ์ \"ได้ไปต่อ มติศาลรัฐธรรมนูญ เป็นนายกฯตั้งแต่ปี2560 นับวาระตามรธน.

\"ประยุทธ์ \"ได้ไปต่อ มติศาลรัฐธรรมนูญ เป็นนายกฯตั้งแต่ปี2560 นับวาระตามรธน.
  โดย ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกร้อง) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบกำหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 วรรคสี่ เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2560  ทั้งนี้ทำให้
รัฐบาลชุดปัจจุบัน จะครบวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566

\"ประยุทธ์ \"ได้ไปต่อ มติศาลรัฐธรรมนูญ เป็นนายกฯตั้งแต่ปี2560 นับวาระตามรธน.


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่  thainewsonline