ส่องโปรไฟล์ ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการหญิงคนแรกที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง

ส่องโปรไฟล์ ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการที่เป็นผู้หญิงคนแรกที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง

จากกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสินิตย์ เลิศไกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แทนนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนเก่าพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นผู้ต้องคาพิพากษาให้จำคุก 
 

ทั้งนี้ใครๆต่างจับตาชื่อของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ซึ่งตอนนี้ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรกของกระทรวง โดยประวัติของเธอ เป็นหลานสาวแท้ๆของนายเสนาะ เทียนทอง วันเดือนปีเกิด 12 กันยายน 2515

การศึกษา
2539 – 2540 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
2536 – 2538 ปริญญาตรี สาขาการเงิน WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
2533 – 2535 ปริญญาตรี Assumption University

ประวัติการทำงาน

2542 – 2544 เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2541 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป S.P.T. Civil Group Ltd.

 

ส่องโปรไฟล์ ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการหญิงคนแรกที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง


 

รองโฆษก กระทรวงวัฒนธรรม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริกร มณิรินทร์)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสรอรรถ กลิ่นประทุม)
เหรัญญิก คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติในสหภาพรัฐสภาเอเซียและแปซิฟิก (APPU)
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการท่องเที่ยว
โฆษกกรรมาธิการการท่องเที่ยว
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 5 สมัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 55 ของไทย

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2548

นอกจากนี้ "นางสาวตรีนุช เทียนทอง" ได้ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สิน และหนี้สินต่อป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.สระแก้ว รวมถึง นพ.เจษฎา โชดดำรงสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 494,981,474 บาท รวมหนี้ 2,536, 193 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น 416,016,596 บาท เป็นของนายเจษฎา คู่สมรส 70,449, 104 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,474,773 บาท

โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ น.ส.ตรีนุช แบ่งเป็นเงินฝาก 36, 163,608 บาท เงินลงทุน 38,587,406 บาท ที่ดิน ส่วนใหญ่อยู่ในจ.สระแก้ว สุพรรณบุรี นนทบุรี มูลค่ารวม 298,447,200 โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่ารวม 31,160,000 บาท สิทธิและสัมปทาน มูลค่า 11,699,382 บาท ทรัพย์สินอื่นไม่มี

 

ส่องโปรไฟล์ ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการหญิงคนแรกที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง
>>Lazada มอบดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<