โรงพยาบาลตำรวจ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนแพทยสภาใน กทม.

โรงพยาบาลตำรวจ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนแพทยสภาใน กทม. ที่ลงทะเบียน กับ MD E-Service ระหว่างวันที่ 13-25 ส.ค.2564

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 มีรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ค แพทยสภา ประกาศแจ้งการจองวัคซีนในกำกับของโรงพยาบาลตำรวจ ว่า ขณะนี้ ทางทีมศูนย์ฉีดวัคซีนอัมรินทร์พลาซ่า ในกำกับของโรงพยาบาลตำรวจ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนแพทยสภาใน กทม. ที่ลงทะเบียน กับ MD E-Service ระหว่างวันที่ 13-25 ส.ค.2564 แล้ว สามารถเช็ครายชื่อได้ที่  http://policehospital.org/pgh-co-vaccine-registration/

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด
 

ทั้งนี้ ส่วนคนที่ตรวจไม่พบชื่อจอง เกิดจากโรงพยาบาลตำรวจ ไม่พบชื่อในฐานข้อมูลวัคซีน ชุดที่ขอผ่าน MD eService แพทยสภา ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-2 สค.2564 โปรดตรวจดูใน MD eService ของท่านก่อน อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้

 

อัมรินทร์พลาซ่า

 

1. รายชื่อท่านได้รับจากที่อื่นในระบบหมอพร้อมของ คร. สธ.ไปแล้ว

2.ในฐานข้อมูลไม่ได้ลงทะเบียนใน กทม.(จังหวัดอื่น ทางท่านผู้ตรวจ กรุณาขอไปที่ สสจ.ตามที่จังหวัดของท่านในสัปดาห์หน้า ทั้ง นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ)

3.ในฐานข้อมูลเมื่อท่าน key ชนิดวัคซีน ถูกบันทึกเป็นชนิดที่ยังไม่ได้รับ pfizer รอบนี้ เช่น SVAZ SPAZ SV2AZ AZAZ ขอให้ส่งข้อมูลหมอพร้อม มาที่เจ้าหน้าที่ ใน inbox facebook แพทยสภา จะส่งเรื่องแก้ไข โรงพยาบาลตำรวจให้ต่อไป

4.ท่านที่ลงชื่อในชุดสำรวจ googleform หลังวันที่ 2 ส.ค.2564 เพื่อตรวจสอบ"จำนวน"ตกค้างรอบพิเศษ เพื่อขอเปิดระบบ MD eService "รอบพิเศษ" ซึ่งต้องใช้เลข 13 หลักเชื่อมกับ สธ.ด้วยตนเอง ต้องยืนยันใหม่ ซึ่งกำลังเตรียมเปิดระบบให้ขอเพิ่มเร็ว ๆ นี้

5.เหตุอื่น ๆ เฉพาะรายบุคคล คุณหมอกรุณาส่ง inhox Facebook แพทยสภา เจ้าหน้าที่จะติดตามให้ในช่วงเวลาราชการต่อไป

ขอบคุณ กรมควบคุมโรค นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ โรงพยาบาลตำรวจ ที่กรุณาต่อสมาชิกแพทยสภา และขออภัยสมาชิก ที่อาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

 

ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด