ลุ้นประชุมศบค.ชุดใหญ่ ไฟเขียวลดพื้นที่ จ.สีแดงเข้ม

จับตา ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ไฟเขียวลดพื้นที่ จ.สีแดงเข้ม ลุ้นข่าวดีนักเรียน - ผู้ประกอบกาศ

จากที่ก่อนหน้านี้ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ประกาศ 29 จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้มอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ซึ่ง 29 จังหวัดก่อนหน้านี้ได้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร 2. นครปฐม 3. นนทบุรี 4. ปทุมธานี 5. สมุทรปราการ 6. สมุทรสาคร 7. ฉะเชิงเทรา 8. ชลบุรี 9. พระนครศรีอยุธยา 10. นราธิวาส 11. ปัตตานี 12. ยะลา 13. สงขลา

ลุ้นประชุมศบค.ชุดใหญ่ ไฟเขียวลดพื้นที่ จ.สีแดงเข้ม

โค้ดส่วนลดลาซาด้า

14. กาญจนบุรี 15. ตาก 16. นครนายก 17. นครราชสีมา 18. ประจวบคีรีขันธ์ 19. ปราจีนบุรี 20. เพชรบุรี 21. เพชรบูรณ์ 22. ระยอง 23. ราชบุรี 24. ลพบุรี 25. สิงห์บุรี 26. สมุทรสงคราม 27. สระบุรี 28. สุพรรณบุรี และ29. อ่างทอง

ล่าสุด ที่ทำเนียบรัฐบาล มีรายงานว่า เวลาประมาณ 13.30 น. จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งประเด็นที่น่าจับตาคือ การพิจารณาเรื่องการปรับลดจำนวนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้มที่ปัจจุบันมี 29 จังหวัด ตามที่ได้ระบุข้างต้น

ลุ้นประชุมศบค.ชุดใหญ่ ไฟเขียวลดพื้นที่ จ.สีแดงเข้ม


นอกจากนี้ทาง ศบค.ชุดใหญ่ จะมีการพิจารณาการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในประชาชนกลุ่มช่วงอายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมโรคและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติอย่างปลอดภัย และประเมินผลหลังมีการผ่อนคลายมาตรการบางส่วน เช่น การอนุญาตให้นั่งรับประทานในร้านอาหาร ,การเปิดห้างสรรพสินค้า , ร้านทำผม 

อีกทั้งยังมีการพิจารณาปรับลดจำนวนจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนั้น มีรายงานว่า ศบค.ชุดเล็ก ได้มีการกำหนดรายละเอียดของมาตรการต่างๆ โดยยังคงมาตรการเดิมทั้งหมด รวมถึงการกำหนดช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ยังคงอยู่ต่อไปตามเดิม เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดในภาพรวมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มมีมากขึ้นกว่าจำนวนผู้หายป่วยเพิ่ม


อย่างไรก็ตาม สำหรับการเตรียมยกเลิกการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น มีรายงานว่า ศบค.ชุดเล็ก ยังไม่ได้นำมาหารือ แต่จะรอให้เป็นการพิจารณาของ ศบค.ชุดใหญ่ ซึ่งจะนำความคืบหน้าเรื่องการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาพิจารณาประกอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจะยกเลิก ศบค.ในอนาคต

ลุ้นประชุมศบค.ชุดใหญ่ ไฟเขียวลดพื้นที่ จ.สีแดงเข้ม

โค้ดส่วนลดลาซาด้า