ไทยเห็นชอบมาตรการไม่ตรวจโควิด นักท่องเที่ยวจีน ย้ำหลักความเท่าเทียม

เวลคัมทูไทยแลนด์ ไทย เห็นชอบมาตรการไม่ตรวจโควิด นักท่องเที่ยวจีน เตรียมเสนอ 5 ม.ค. 66 ย้ำหลักความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

ไทยเห็นชอบมาตรการไม่ตรวจโควิด นักท่องเที่ยวจีน ย้ำหลักความเท่าเทียม แม้หลายๆ ประเทศจะตั้งหน้าตั้งตารับมือกับนักท่องเที่ยวจีนเป็นอย่างดี หลังจากที่มีรายงานว่า เที่ยวบินแรกจากประเทศจีนไปยังมิลาน ประเทศอิตาลี ตรวจพบติดเชื้อโควิดครึ่งลำ แต่ก็ยังมีหลายๆ ประเทศยังไม่กำลังมาตรการที่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

ไทยเห็นชอบมาตรการไม่ตรวจโควิด นักท่องเที่ยวจีน ย้ำหลักความเท่าเทียม

 

 

อย่างล่าสุดในประเทศไทยมีรายงานว่า คณะกรรมการวิชาการสาธารณสุข หรือ สธ. เห็นชอบมาตรการรับนักท่องเที่ยวจีน ไม่ต้องตรวจโควิดในผู้เดินทาง เตรียมเสนอ 5 ม.ค. ย้ำหลักความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ


ตามรายงานระบุว่า นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีวาระสำคัญ คือ การเตรียมรับสถานการณ์เดินทางที่จะเพิ่มขึ้นจากประเทศจีนที่มีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2566 

 

คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าไทยประมาณ 5 ล้านคน ในปี 2566 รวมทั้งจะมีผู้เดินทางจากไทยไปจีนมากขึ้น จึงต้องมีการพิจารณามาตรการและเตรียมแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 


ทั้งนี้ จะนำผลของที่ประชุมเสนอต่อผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมรับผู้เดินทางจากจีนในวันที่ 5 ม.ค.2566 เพื่อกำหนดเป็นมาตรการของประเทศร่วมกัน

ไทยเห็นชอบมาตรการไม่ตรวจโควิด นักท่องเที่ยวจีน ย้ำหลักความเท่าเทียม

ขณะที่ ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการฯ กล่าวว่า การพิจารณามาตรการคำนึงถึงหลักการเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ อยู่บนพื้นฐานด้านวิชาการ ความปลอดภัยสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ 


และสอดคล้องกับมาตรการผู้เดินทางเข้าออกของประเทศต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและประเมินความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลสถานการณ์โรค , ข้อมูลการเดินทางระหว่างประเทศ , มาตรการของประเทศต่างๆ แล้วเห็นว่า “ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้” โดยมีแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อเตรียมรับผู้เดินทางจากจีน ดังนี้

ไทยเห็นชอบมาตรการไม่ตรวจโควิด นักท่องเที่ยวจีน ย้ำหลักความเท่าเทียม
1. กำหนดมาตรการป้องกันโควิด เพื่อรับผู้เดินทางจากจีน ได้แก่ ตรวจเอกสารรับรองวัคซีนโควิด 19 และประกันสุขภาพระยะสั้นที่ครอบคลุมการรักษาโควิด ก่อนเดินทางเข้าไทย สอดคล้องกับข้อกำหนดของจีนในการรับผู้เดินทางเข้าประเทศ ที่ให้ตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง 48 ชั่วโมง

2. สื่อสารถึงมาตรการและคำแนะนำต่างๆ ของไทย ให้ผู้เดินทางก่อนเดินทางเข้าไทย ผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สายการบิน ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ

3.ระบบเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าประเทศที่ช่องทางเข้าออกประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างตรวจสายพันธุ์ ซึ่งปัจจุบันสายพันธุ์ที่พบในจีน ไม่แตกต่างจากที่เคยมีรายงาน ประเมินสถานการณ์เป็นระยะ เพื่อนำไปพิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสม

ไทยเห็นชอบมาตรการไม่ตรวจโควิด นักท่องเที่ยวจีน ย้ำหลักความเท่าเทียม

4. เตรียมพร้อมระบบสาธารณสุขให้รองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติได้มากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว
5. สื่อสารมาตรการป้องกันตนเองตลอดเวลาที่ผู้เดินทางท่องเที่ยวอยู่ในไทย เช่น สวมหน้ากาก การล้างมือ และจัดบริการสายด่วนสำหรับนักท่องเที่ยว
6.ผู้ประกอบการและร้านค้า ดำเนินการตามแนวทาง SHA, SHA+

 

7.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงคมนาคม สื่อสารผู้ประกอบกิจการ ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวรับวัคซีนโควิดครบ 4 เข็ม โดย สธ.จะเตรียมวัคซีนให้กับแรงงาน ภาคธุรกิจท่องเที่ยว และภาคคมนาคม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน รวมถึงคนไทยทุกคนให้ได้วัคซีนรวม 4 เข็ม เพื่อลดการป่วยหนักและเสียชีวิต

ไทยเห็นชอบมาตรการไม่ตรวจโควิด นักท่องเที่ยวจีน ย้ำหลักความเท่าเทียม
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมการจัดทำแผนรองรับในระยะต่างๆ ให้มีการติดตามประเมินมาตรการที่กำหนดเป็นระยะ 


อย่างไรก็ตาม จากการประเมินสถานการณ์รอบด้าน ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดให้ตรวจหาเชื้อโควิดในผู้เดินทางจากจีน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ European CDC แต่หากมีข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์หรือสถานการณ์ระบาดเปลี่ยนแปลง จะพิจารณาความจำเป็นของการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางเข้าไทยอีกครั้ง

ไทยเห็นชอบมาตรการไม่ตรวจโควิด นักท่องเที่ยวจีน ย้ำหลักความเท่าเทียม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline