ราชกิจจาฯประกาศ ศาลสั่งให้บุคคลนามสกุลดังหาญพาณิชย์ เป็นคนไร้ความสามารถ

ราชกิจจาฯประกาศ ศาลสั่งให้บุคคลนามสกุลดังนายมณฑล หาญพาณิชย์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนางสาวคมขำ หาญพาณิชย์

วันที่ 26 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง(สาขามีนบุรี) เรื่องศาลมีคำสั่งให้ นายมณฑล หาญพาณิชย์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนางสาวคมขำ หาญพาณิชย์ คดีแพ่งหมายเลขดําที่ ยชพ 249/2565 และคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ 407/2565 ลงนามโดย วรพจน์ เวียงจันทร์ ผู้พิพากษา

ราชกิจจาฯประกาศ ศาลสั่งให้บุคคลนามสกุลดังหาญพาณิชย์ เป็นคนไร้ความสามารถ

 

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยนางสาวคมขำ หาญพาณิชย์ ผู้ร้อง ยื่นคำขอต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายมณฑล หาญพาณิชย์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

พิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นว่า นายมณฑล เป็นโรคชรา มีความพิการทางการได้ยิน มีภาวะสมองเสื่อม สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วน ไม่สามารถจัดการงานหรือทำนิติกรรมใด ๆ ด้วยตัวเองได้ ผู้ร้องเป็นบุตรของนายมณฑล และเป็นผู้ปกครองดูแล จึงมีความเหมาะสมเป็นผู้อนุบาลนายมณฑล

จึงมีคำสั่งว่านายมณฑล หาญพาณิชย์ เป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของนาวสาวคมขำ ผู้ร้อง

 

ราชกิจจาฯประกาศ ศาลสั่งให้บุคคลนามสกุลดังหาญพาณิชย์ เป็นคนไร้ความสามารถ

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline