ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สิ้นสุดความเป็น "รัฐมนตรี"

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี "วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล" สิ้นสุดการเป็น รมช.คมนาคม หลังประกาศลาออก


   อัปเดตล่าสุด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง รัฐมนตรีลาออก ด้วย "นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ขอลาออก จากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 

ความเป็นรัฐมนตรีของ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สิ้นสุดความเป็น \"รัฐมนตรี\"
ประกาศ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี
 


  ก่อนหน้านี้ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยกับ "เนชั่นสุดสัปดาห์" โดยระบุว่า ขณะนี้ตนได้ลาออกจากกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคภูมิใจไทยแล้ว ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณายื่นหนังสือลาออก คาดว่าจะดำเนินการในอีก 2-3 วันนี้ โดยสาเหตุของการลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากตนป่วยเป็นโรคหัวใจ อยู่ระหว่างการรักษา โดยแพทย์ผู้รักษาแนะนำให้ตนพักผ่อนจากงาน ซึ่งยอมรับว่าการเป็นนักการเมืองมีเรื่องให้ตื่นเต้นอยู่เสมอ ดังนั้นอาจกระทบต่อกระบวนการรักษา ตนจึงตัดสินใจพักการทำงานทางการเมือง และจะขอรักษาสุขภาพเป็นหลัก

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สิ้นสุดความเป็น \"รัฐมนตรี\"
   สำหรับนายวีรศักดิ์ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2564 ซึ่งโยกย้ายมาจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ช่วยกำกับดูแลงานในส่วนของหน่วยงานด้านการคมนาคมทางอากาศ ประกอบไปด้วย กรมท่าอากาศยาน (ทย.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด รวมไปถึงหน่วยงานทางบก 1 แห่ง คือ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

อ่านราชกิจจาฯ ฉบับเต็ม


 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่  thainews