"ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรคนจน" ลงยังไงให้ผ่าน ลงวันนี้ได้สิทธิ์ลดวันไหน?

15 มีนา 66 "ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัดิการแห่งรัฐ" ลงยังไงให้ผ่าน เช็กช่องทางรับสิทธิ์ ลงวันนี้ได้สิทธิ์ลดวันไหน?

"ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรคนจน" ลงยังไงให้ผ่าน ลงวันนี้ได้สิทธิ์ลดวันไหน? : 15 มี.ค.66 เปิดให้ "ลงทะเบียน ค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรประชารัฐ" แล้ว ตามรายงานเปิดเผยว่า ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด สำหรับผู้ที่ยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนสำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 มี.ค.66 ซึ่งผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่ใช้จ่าย "บัตรคนจน" บัตรสวัดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด 

 

ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรคนจน ลงยังไงให้ผ่าน ลงวันนี้ได้สิทธิ์ลดวันไหน?

 

โดยการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. และ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ หรือ กทร. เปิดให้ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ เพื่อรับส่วนลดค่าไฟ 315 บาท ส่วนลดค่าไฟรอบใหม่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นวันแรก


- เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

 

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรคนจน ลงยังไงให้ผ่าน ลงวันนี้ได้สิทธิ์ลดวันไหน?
 

- ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ กฟน.
ผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่)   
เบอร์ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 1130
กรอกข้อมูล เพิ่มเติมดังนี้

  1. ข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
  2. บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
  3. ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
  4. ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
  5. หมายเลขบัตรประชาชน
  6. เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน
  7. E-mail ของผู้ลงทะเบียน
  8. กดปุ่มลงทะเบียน

 

 

- วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ กฟภ.
1.คลิกไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค >> คลิกที่นี่ <<
2.กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด ได้แก่
> เลขประจำตัวประชาชน
> เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
> หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
> หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
> รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
> บิลประจำเดือน
> จำนวนเงินค่าไฟฟ้า จากนั้นกดยืนยันข้อมูล

ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรคนจน ลงยังไงให้ผ่าน ลงวันนี้ได้สิทธิ์ลดวันไหน?
- ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)
ลงทะเบียนที่สำนักงาน กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)
หรือผ่านเว็บไซต์ ลงทะเบียนรับสิทธิบรรเทาค่าไฟฟ้า (คลิกที่นี่)

หากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ มีด้วยกัน 3 ขั้นตอน คือ 

ให้คลิก ยอมรับเงื่อนไข ก่อน แล้วจากนั้นให้ คลิก กรอกข้อมูล 

จากนั้น
> กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
> กรอก ชื่อ นามสกุล
> กรอก หมายเลขโทรศัพท์
> กรอก รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
> กรอกอีกเมล์
> คลิก ยืนยันข้อมูล เป็นอันเรียบร้อย (ย้ำว่าต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน)


- ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.- 8 เม.ย.66
จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2566


- ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ หลังวันที่ 9 เม.ย.66 เป็นต้นไป
จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนถัดไป

ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรคนจน ลงยังไงให้ผ่าน ลงวันนี้ได้สิทธิ์ลดวันไหน?

ข้อมูลจาก กฟน. กฟภ. กทร.