พระราชอารมณ์ขันของ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ“ ที่ทรงแอบซ่อนในงานวรรณกรรมเช่น"ในที่พักประตูตู้เหมือนประตูห้องมาก จนเปิดเดินเข้าตู้ไปหลายรอบ" 

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

พระราชอารมณ์ขันของ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ“ ที่ทรงแอบซ่อนในงานวรรณกรรมเช่น"ในที่พักประตูตู้เหมือนประตูห้องมาก จนเปิดเดินเข้าตู้ไปหลายรอบ"

พระราชอารมณ์ขันของ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ“ ที่ทรงแอบซ่อนในงานวรรณกรรมเช่น"ในที่พักประตูตู้เหมือนประตูห้องมาก จนเปิดเดินเข้าตู้ไปหลายรอบ" 

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ“ พระองค์ทรงมี  พระอัจฉริภาพด้านงานวรรณกรรม  ผศ.ดร.ญาดา อารัมภีร อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เขียนคอมลัมน์ประจำในนิตยสารสกุลไทย กล่าวถึงงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์ว่า

"......ทรงงานได้หลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับความสนพระหฤทัยของพระองค์ท่าน กล่าวคือ มีทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง บันเทิงคดี และสารคดี ความเป็นนักเขียน และกวีของพระองค์ท่านมาจากการเป็นนักอ่าน ซึ่งเป็นรากฐานของการเขียน และพระองค์ท่านก็มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวง ซึ่งหมายถึงความวิริยะฝึกฝนต่อเนื่องมาโดยตลอด จะเห็นได้ว่าท่านมีสมุดจดบันทึกตลอด นอกจากนั้น ยังมีความเชี่ยวชาญหลายภาษา ไม่ใช่แค่พูด อ่าน และเขียน แต่ลงลึกถึงเรื่องวรรณกรรมกระทั่งสามารถแปลงานวรรณกรรมได้......"

พระราชอารมณ์ขันของ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ“ ที่ทรงแอบซ่อนในงานวรรณกรรมเช่น"ในที่พักประตูตู้เหมือนประตูห้องมาก จนเปิดเดินเข้าตู้ไปหลายรอบ" 

ติดตามข่าวเพิ่มที่ :"ใครว่าคนอ้วนรำละครไม่ได้ ดูเราเป็นตัวอย่างสิ” เพราะพระองค์ต้องการศึกษาอย่างรู้จริงและลึกซึ้ง จึงเป็นที่มา “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์มรดกไทย”

 

พระราชอารมณ์ขันของ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ“ ที่ทรงแอบซ่อนในงานวรรณกรรมเช่น"ในที่พักประตูตู้เหมือนประตูห้องมาก จนเปิดเดินเข้าตู้ไปหลายรอบ" 

เมื่อเจริญพระชนมายุมากขึ้น ลักษณะพระราชนิพนธ์ก็เปลี่ยนไปตามพระปรีชาสามารถ และความสนพระราชหฤทัยก็เปลี่ยนไป

“.......ขณะนี้ท่านทรงสนพระทัยสารคดีท่องเที่ยว ผลงานที่ออกมามีมากกว่า ๕๐ เล่ม จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเขียนเป็นหนังสือ และใครซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพฯ ก็ได้ทำบุญช่วยเหลือเด็กให้มีทุนการศึกษาไปด้วย เพราะรายได้มอบให้เป็นทุนการศึกษาทั้งหมด ซึ่งท่านทรงให้ความสำคัญมากกับเรื่องของการศึกษา.......”

พระราชอารมณ์ขันของ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ“ ที่ทรงแอบซ่อนในงานวรรณกรรมเช่น"ในที่พักประตูตู้เหมือนประตูห้องมาก จนเปิดเดินเข้าตู้ไปหลายรอบ" 

ติดตามข่าวเพิ่มที่ :诗琳通公主是平民的公主  “เจ้าฟ้าหญิงของประชาชนทั่วหล้า” ผู้เป็นมิตรที่ดีที่สุดในโลกของคนจีน สมัญญานามที่คนจีนรู้ดีว่าคือใคร!!!

พระราชอารมณ์ขันของ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ“ ที่ทรงแอบซ่อนในงานวรรณกรรมเช่น"ในที่พักประตูตู้เหมือนประตูห้องมาก จนเปิดเดินเข้าตู้ไปหลายรอบ" 

เสน่ห์ในงานพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ นั้น ต้องบอกว่า เป็นความรู้ที่คู่กับอารมณ์ขัน ปกตินักวิชาการมักจะไม่ค่อยมีอารมณ์ขัน แต่ท่านมี เช่น

ในพระราชนิพนธ์เรื่อง "ย่ำแดนมังกร" มีตอนหนึ่งที่พระองค์ท่านไปประทับที่เมืองซีอาน ประเทศจีน ตอนหนึ่งว่า

"...ในที่พัก ประตูตู้เหมือนประตูห้องมาก จนเปิดประตูเดินเข้าตู้ไปหลายรอบ..."

ซึ่งอ่านแล้วก็อดที่จะอมยิ้มไม่ได้ ทรงใช้คำง่ายๆ แต่เห็นภาพทั้งหมด

พระราชอารมณ์ขันของ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ“ ที่ทรงแอบซ่อนในงานวรรณกรรมเช่น"ในที่พักประตูตู้เหมือนประตูห้องมาก จนเปิดเดินเข้าตู้ไปหลายรอบ" 

ติดตามข่าวเพิ่มที่ :พระนามที่ถูกลืม!!! นอกจาก "สิรินธร" ยังมีพระนามเรียกเล่นที่พระองค์ทรงโปรด แต่น้อยคนจะรู้... พระนามแห่ง "เจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าหญิงนักเขียน.."

ขอบคุณเอกสารประกอบบทความ : ผู้จัดการออนไลน์ ๔๘

ข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์