เริ่มแล้ว"เทศกาลกินเจ"  14 ตุลาคม 2566 ถนนเยาวราชคึกคัก

เปิดบรรยากาศถนนเยาวราชใน "เทศกาลกินเจ" เริ่มแล้ววันนี้ วันที่ 14 ตุลาคม 2566 ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างมากมายช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดี

   งานเทศกาลกินเจที่เยาวราช ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลที่คึกคักมาก นอกจากการสืบสานประเพณีแล้วยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย และในวันที่ 14 ต.ค.นี้ ก็ถือเป็นวันเริ่มกิจกรรมอย่างเป็นทางการ ซึ่งถนนเส้นเยาวราชก็ได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับทุกปีที่ผ่านมา

 

เริ่มแล้ว"เทศกาลกินเจ"  14 ตุลาคม 2566 ถนนเยาวราชคึกคัก

 เทศกาลกินเจที่เยาวราช เป็นประเพณีสำคัญประจำปีที่เกิดจากแรงบันดาลใจและความศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชที่ได้ร่วมสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย ด้วยการงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ สร้างกุศล และสร้างเสริมสุขภาพ ถือเป็นประเพณีอันดีงามที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งพ่อค้า ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร และกลุ่มผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน กลายเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลงานเจในกรุงเทพฯ ที่มีผู้ถือศีลกินเจทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก ประชาชนชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยเชื้อสายจีนให้ความสนใจกับเทศกาลกินเจกันอย่างมาก และคาดว่าวันนี้คนไทยจะทยอยกันมาซื้ออาหารกินกันยังต่อเนื่อง 

 

เริ่มแล้ว"เทศกาลกินเจ"  14 ตุลาคม 2566 ถนนเยาวราชคึกคัก

  พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในเทศกาลกินเจได้เล่าว่าก็ดีใจที่กินเจได้รับความสนใจขนาดนี้มีทั้งคนจีนและฝรั่งทยอยกันมาชิมซื้ออาหารเจกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค้าขายดีขึ้นเห็นกำไร

 

เริ่มแล้ว"เทศกาลกินเจ"  14 ตุลาคม 2566 ถนนเยาวราชคึกคัก