พรรคประชาธิปัตย์ข้อมูลเกี่ยวกับ พรรคประชาธิปัตย์

 

พรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ก่อครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2489 มีพันตรี ควง อภัยวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก ในยุคแรกนั้น พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีจุดยืนแบบอนุรักษ์นิยมและนิยมเจ้า แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบเสรีนิยมอนุรักษ์ และนิยมตลาดแบบเสรีนิยมคลาสสิก 


โดยสัญญลักษณณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ คือ พระแม่ธรณีบีบมวยผม มีสีประจำพรรค คือ สีฟ้า คำขวัญประจำพรรค คือ สจฺจํเว อมตา วาจา หมายถึง คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย และมีคติพจน์พรรค คือ ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต 

 

ปัจจุบัน พรรคประชาธิปัตย์ มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นหัวหน้าพรรค นายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรค มีสมาชิกพรรคทั้งหมด 2,895,933 คน 175 สาขา โดยบุคคลสำคัญจากพรรคประชาธิปัตย์ที่มีบทบาทสำคัญและเคลื่อนไหวทางการเมืองไทย มีมากมายหลายท่าน อาทิ นายชวน หลีกภัย พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นต้น (อ้างอิงข้อมูลจาก วิกิพีเดีย)

 

สำหรับนโยบาย พรรคประชาธิปัตย์ 2562 จะมุ่งเน้นการสร้างคน เพื่อยกระดับคุณภาพของคนไทย และขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งมีนโยบายหลักๆ ดังต่อไปนี้

 

  1. สนับสนุนเด็กแรกเกิดด้วยการให้สิทธิ์รับเงิน จำนวน 100,000 บาท แก่คุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตร โดยเงินจำนวนนี้ จะโอนเข้าบัญชี 1,000 บาทต่อเดือน ให้เด็กอายุ 0- 8 ปี เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2. ส่งเสริมอาหารมื้อเช้า และมื้อกลางวัน แก่นักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบ่ล จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
  3. ส่งเสริมการศึกษาให้เรียนฟรีจนถึงชั้น ปวส. มุ่งเน้นการทำงานได้จริง และสร้างคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน
  4. ลดภาระงานอื่นๆของครู เพื่อให้มุ่งเน้นสอนนักเรียนเต็มที่ พร้อมส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศให้กับเด็กเยาวชน
  5. เพิ่มจำนวนบรรจุพยาบาล 12,000 ตำแหน่ง และ อสม. อสส. จะได้รับเงินสนับสนุน 1,200 บาทต่อเดือน
  6. สามารถรักษาฟรีทุกโรงพยาบาล ในกรณีฉุกเฉิน

 

เหตุการณ์สำคัญ หลังการเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2562 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับพรรคประชารัฐ มีมติ 61 เสียงในการสนับสนุนเข้าร่วมรัฐบาล มี 16 เสียง ไม่ร่วมรัฐบาล มี 2 เสียง งดออกเสียง และ 1 เสียงเป็นบัตรเสีย ต่อมา มี ส.ส. ลาออกจากพรรค ได้แก่ น.ส.นัฏฐิกา โล่ห์วีระ นายทัดชนม์ กลิ่นชำนิ นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย นายพริษฐ์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร และ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 62 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ประกาศลาออกจากการเป็น ส.ส. 

 

ที่ตั้งพรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-828-1000 โทรสาร. 02-828-1001 อีเมล [email protected] เว็บไซต์ https://democrat.or.th/th#